Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Delna aicina KM un valdību publiski izvērtēt MERKO/MERKS atbilstību LNB projekta augstajiem pretkorupcijas standartiem

Publicēts 2008-02-19 10:02:58

Samazināt palielināt tekstu

Ministru kabineta lēmums aicināt AS Merko Ehitus un SIA Merks atkārtoti pretendēt uz Nacionālās bibliotēkas būvniecību arī pēc apsūdzību celšanas Igaunijā saistībā ar augstākā līmeņa politisko korupciju un pēc minēto uzņēmumu iepriekšējas brīvprātīgas izstāšanās no slēgtā konkursa augsto pretkorupcijas standartu dēļ ir vērtējams kā neizskaidrojams, nesaprotams un nesavienojams ar valdības deklarācijā noteiktajiem pretkorupcijas, tiesiskuma un biznesa ētikas veicināšanas standartiem, uz to šodien Ministru prezidentam, Kultūras ministrei un v/a J3b direktoram nosūtītajā vēstulē norāda Delna.

Delna vērš amatpersonu uzmanību uz to, ka šāda prakse pakļauj korupcijas aizdomām emocionāli noslogoto Gaismas pils projektu, kā arī valsts starptautisko reputāciju. Jebkādas aizdomas par iespējamu korupciju saistībā ar Nacionālās bibliotēkas būvniecību grautu jau tā trauslo sabiedrības uzticību Latvijas valsts varas institūciju godaprātam.

Delna aicina Ministru prezidentu, Kultūras ministri un v/a J3b pieprasīt no AS Merko Ehitus un SIA Merks, kā arī Igaunijas tiesībaizsardzības institūcijām visu pieejamo informāciju par krimināllietas gaitu. Delna norāda, ka iestāžu bezdarbība šajā gadījumā būtu klajš 2005.gada 2.septembrī ar Delnu noslēgtā līdzdarbības līguma pārkāpums un sabiedrībai doto pretkorupcijas solījumu ignorēšana.

Ministru kabineta 12.februāra rīkojums pilnvaroja v/a J3b atsākt sarunas ar visiem trim nu jau līdzekļu trūkuma dēļ pārtrauktā slēgtā konkursa "Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbi" otrajai kārtai kvalificētajiem pretendentiem: 1) "Nacionālo būvkompāniju apvienība" (RBS Skals, Skonto būve, RE&RE), 2) PBLC, Moduls Rīga un PB Fasādes juridisko personību apvienību un 3) Merko Ehitus / Merks.

Vēstulē Delna izklāsta, ka pirmie divi pretendenti pilnībā izpildīja konkursa nosacījumus un iesniedza pilnvērtīgus piedāvājumus, tikmēr AS Merko Ehitus un SIA Merks jau 2007.gada 10.augustā atteicās no dalības konkursā, argumentējot ar apgrūtinošiem termiņiem, finanšu nosacījumiem un no KM un v/a J3b ar Delnu slēgtā Līdzdarbības līguma izrietošās civiltiesiskās atbildības par pretkorupcijas noteikumu ieviešanu un īstenošanu Nacionālās bibliotēkas būvniecībā.

Jau oktobrī AS Merko Ehitus amatpersonas Igaunijā tika aizturētas saistībā ar aizdomām par augstākā līmeņa sistēmiski un ilglaicīgi veiktu politisko korupciju – Vides ministra un citu valsts amatpersonu piekukuļošanu ar mērķi panākt īpaši izdevīgus nosacījumus aizsargjoslu kompensējamo zemju iegūšanai. Kā liecina Igaunijas preses materiāli un Delnas Transparency International kolēģu sniegtā informācija Igaunijas Ģenerālprokuratūra un Drošības policija aizdomas uzskata par pietiekamām, lai tiktu izvirzīta apsūdzība kukuļošanā un kukuļņemšanā. Minētās iestādes pagājušajā nedēļā nodeva šo krimināllietu tiesas izskatīšanai.

AS Merko Ehitus draud līdz pat 12 miljonu Ls liels naudas sods, par ko tieši šodien spriež AS Merko Ehitus ārkārtas akcionāru kopsapulce. Kopumā runa ir par vienu no apjomīgākajām politiskās korupcijas krimināllietām Baltijas valstu vēsturē. Starplaikā AS Merko Ehitus ir informējusi medijus par skandāla izraisītajiem uzņēmējdarbības apgrūtinājumiem, sadarbības partneriem pārtraucot sadarbību ar uzņēmumu. AS akciju vērtība Tallinas biržā pusotra gada laikā ir zaudējusi ~ 30% savas vērtības.

AS Merko Ehitus un SIA Merks līdzšinējā sadarbības prakse ar par Gaismas pils būvniecību atbildīgajām Latvijas valsts institūcijām nav atbildusi korporatīvās sociālās atbildības standartiem, labai biznesa praksei un nav liecinājusi par izpratni saistībā ar Gaismas pils projektu īpašo emocionālo slodzi un būvnieku īpašo atbildību pret Latvijas sabiedrību un valsts publiskajiem līdzekļiem, kādu sagaida Kultūras ministrija un v/a J3b. Abi uzņēmumi, pirms informēt pasūtītāju par grūtībām izpildīt konkursa nosacījumus, 2007.gada 10.augustā ar nepamatotu publisku kritiku vērsās pret pašiem projektiem, to augsto pārvaldības standartu un potenciālajiem sadarbības partneriem.

Taču ārpus aprakstītās sliktās prakses, kas pati par sevi jau būtu pietiekams iemesls pretendenta izslēgšanai, Igaunijas tiesībaizsardzības institūciju ierosinātā krimināllieta un apsūdzības celšana kukuļošanā pilnīgi noteikti ir vērtējams gan kā v/a J3b slēgtajā konkursā pretendentu bez ierunām diskvalificējošs pārkāpums, gan kā izslēgšanas iemesls arī visos citos v/a J3b publiskajos iepirkumos atbilstoši KM, v/a J3b un Delnas slēgtajā Līdzdarbības līgumā atrunātajām prasībām (Līdzdarbības līguma Pretkorupcijas deklarācija):

"9. Ja Piegādātājs vai tā Apakšuzņēmējs pirms vai pēc Projekta līguma parakstīšanas ir izdarījis pārkāpumu, pārkāpjot iepriekšminētos (Pretkorupcijas deklarācijas) noteikumus vai jebkurā citā veidā, tādējādi darot apšaubāmu savu kā Piegādātāja godīgumu, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma. Pārkāpums tiek uzskatīts par notikušu, ja, izvērtējot visus pieejamos pierādījumus, nav pamata saprātīgām šaubām.

10. Pretendents/Izpildītājs galvo, ka pēdējo 3 gadu laikā nav notikuši nopietni
pārkāpumi, kuri varētu būt par pamatu tā vai tā piesaistīto Apakšuzņēmēju
profesionālā godīguma apšaubīšanai. Ja attiecībā uz šo jautājumu
Pretendents/Izpildītājs ir sniedzis nepatiesus paziņojumus, Pasūtītājam ir tiesības
nekavējoties vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma."

Delnas rīcībā esošā informācija arī liecina, ka AS Merko Ehitus un SIA Merks līdzšinējo rīcību krimināllietā nevar raksturot kā labu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Kamēr augsts pretkorupcijas standarts nozīmētu, ka uzņēmums pats atbildīgi un aktīvi izvērtē un izmeklē tiesībaizsardzības institūciju izvirzītos pārmetumus, kā arī skaidri distancējas no notikušā un iesaistītajām amatpersonām, tikmēr Merko Ehitus ir aprobežojies ar defensīvu publisku apgalvojumu, ka krimināllietas priekšmetu veidojošie darījumi ar aizsargjoslu zemēm esot bijuši saskaņā ar Igaunijas likumiem.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Delna;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv