Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Delna aicina Rīgas mēru izvērtēt plānošanā iesaistīto amatpersonu kompetenci

Publicēts 2008-01-18 09:12:57

Samazināt palielināt tekstu

17.01.2008

Delna aicina Rīgas mēru Jāni Birku izvērtēt par plānošanu atbildīgo amatpersonu kompetences līmeni un atbilstību ieņemamajiem amatiem, ņemot vērā Satversmes tiesas konstatētos pārkāpumus.

Šodien Satversmes tiesa atzina Rīgas teritorijas plānojuma daļu 2006. – 2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam.

Satversmes tiesa savā šīsdienas spriedumā konstatēja, ka, pieņemot plānojumu, pieļauti vairāki būtiski procesuālie pārkāpumi. Rīgas domes atbildīgās amatpersonas nav nodrošinājušas atzinumu saņemšanu no kompetentajām iestādēm un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu attiecībā uz Rīgas brīvostas teritoriju, tādējādi pārkāpjot teritorijas plānošanas un vides aizsardzības pamatprincipus. Turklāt Rīgas dome, deleģējot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu Brīvostas pārvaldei, ir pārkāpusi savas kompetences robežas. Rīgas domes rīcība bija pretrunā ar teritorijas plānošanas pamatprincipiem, procedūru un ignorēja teritorijas plānošanas dokumentu hierarhiju.

Delna uzskata, ka Rīgas mēram ir nopietni jāizvērtē plānojuma izstrādātāju kompetence, atbildība par pieļautajām kļūdām un atbilstība ieņemamajiem amatiem.

"Rīgas mēram būtu rūpīgi jāizvērtē Rīgas domes atbildīgo amatpersonu kompetences līmenis, pieļaujot tik rupjus pārkāpumus Rīgas teritorijas plānojumā", uzskata Delnas projektu vadītāja un Koalīcijas dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai pārstāve Satversmes tiesā Aiga Grišāne. Viņa arī norāda, ka "Nav pieļaujams, ka plānojumus izstrādā un pieņem cilvēki, kas neorientējas plānojumu hierarhijā un plānošanas pamatprincipos vai arī apzināti tos ignorē".

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Delna;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv