Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Delna: Līdz ar Valsts būvinspekcijas likvidāciju būvniecības joma tiks atstāta bez kontroles

Publicēts 2009-06-05 00:03:48

Samazināt palielināt tekstu

02.06.2009

Līdz ar ieplānoto būvniecības kontroles pilnīgu nodošanu pašvaldību būvinspektoru kompetencē un Valsts būvinspekcijas likvidāciju, būtībā notiks būvniecības kontroles likvidācija valstī.

Valdība 2009.gada 29.maijā ir atbalstījusi grozījumus Būvniecības likumā, kas paredz, ka būvniecības kontroli turpmāk veiks tikai pašvaldību būvinspektori. Pašvaldību būvinspekcijas a priori nespēj nodrošināt efektīvu un objektīvu būvniecības kontroli, jo objektīva kontrole nav iespējama situācijā, kad pašvaldības pašas izsniedz būvatļaujas un arī pēc tam pašas kontrolē, vai šīs viņu izsniegtās būvatļaujas ir izsniegtas tiesiski.

Iestāde ir uzbūvēta kļūdaini, ja nepastāv efektīvs tiesiskuma uzraudzības mehānisms. Valsts par šādu kļūdainu pārvaldes organizatorisko uzbūvi ir atbildīga, tajā skaitā materiāli atbildīga. Ojektīva un efektīva būvniecības kontrole sabiedrības interešu aizstāvībai ir īpaši nepieciešama, jo jāņem vērā specifiskās zināšanas (būvniecības process, tehniskās zināšanas u.c.), kas nepieciešamas, lai izvērtētu vai būvniecības rezultātā netiek pārkāptas sabiedrības tiesības.

Valdība kā pamatojumu Valsts būvinspekcijas likvidācijai min argumentu, ka šādā veidā tiks novērsta valsts un pašvaldību institūciju uzraudzības dublēšanās būvniecības jomā. Taču, ja valdība patiesi gribēja novērst valsts institūciju funkciju dublēšanos, tad tai normatīvajos aktos bija jānosaka skaidrs kompetenču sadalījums, vienlaikus nodrošinot efektīvu un objektīvu būvniecības kontroli.

Delnas juridiskais analītiķis Kristaps Markovskis norāda: “kā viens no iespējamajiem variantiem, lai nodrošinātu būvniecības kontroles objektivitāti un efektivitāti, ir nevis Valsts būvinspekcijas likvidācija, bet gan tās kompetences palielināšana. Kā vienīgais diskutablais jautājums par pašvaldības tiesībām veikt būvniecības kontroli varētu būt jautājums par patvaļīgas būvniecības kontroli. Tādējādi pašvaldība kontrolētu nevis kā tā pati ir ievērojusi normatīvos aktus izsniedzot būvatļauju, bet gan kontrolētu būvniecības atbilstību normatīvajiem aktiem savā administratīvajā teritorijā un būvatļaujas noteikumu ievērošanu”.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Delna;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv