Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Delna publisko ziņojumu par līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju LNB buvniecībā

Publicēts 2009-08-20 15:46:06

Samazināt palielināt tekstu

19.08.2009

Šodien publiskotajā ziņojumā Delna vērtē Aģentūras “Jaunie Trīs brāļi” reorganizāciju un aicina Kultūras ministru Intu Dālderi nodrošināt atklātu un caurskatāmu sarunu procesu ar Nacionālās Būvkompānojas Apvienību gadījumā, ja tiek atvērts 2008.gada 15.maijā noslēgtais Latvijas Nacionālās Bibliotēkas būvdarbu līgums.

Pamatojoties uz Kultūras ministrijas (KM), valsts aģentūras “Jaunie Trīs brāļi” (J3B) un  Delnas 2005.gada 2.septembrī noslēgto līdzdarbības līgumu, Delna publicē ziņojumu par minētā līguma izpildi 2009.gada maijā – jūlijā, kurā apkopoti secinājumi par J3B reorganizācijas procesu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) celtniecības projekta virzību.

Ziņojumā Delna atzinīgi novērtē notikušo Aģentūras reorganizāciju, jo tā ļaus ietaupīt līdzekļus valsts budžetā un optimizēt LNB būvniecības uzraudzību, ko turpinās veikt gan būvuzraugs "Hill International", gan autoruzraugs "Hill International Baltic", ar kuriem noslēgti līgumi par attiecīgi 3,7 miljoniem un 1,6 miljoniem latu (ar PVN). Tai pat laikā Delna norāda, ka sabiedrībai šobrīd nav pieejama pilnvērtīga informācija, kā turpmāk notiks šī apjomīgā projekta, kura kopējā vērtība tiek lēsta ap 200 miljoniem latu, vadība no KM puses.

Vērtējot informācijas pieejamību par nacionālās bibliotēkas celtniecību publiskajā telpā, Delna norāda, ka KM mājas lapā informācija nav viegli atrodama un ir nepārskatāma. Tai pat laikā  Delna atzinīgi novērtē, ka KM ir publicējusi informāciju par Nacionālajai Būvkompāniju Apvienībai (NBA) veiktajiem starpmaksājumiem, kā arī izmaksu korekcijas aprēķinu indeksācijas dēļ.

http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/struktura/LNB_buvdarbi.html 

Ziņojumā Delna akcentē plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju, ka nodomu vēstulē ar Starptautisko Valūtas fondu Latvijas valdība ir apņēmusies pārskatīt LNB ēkas būvniecības līgumu. Delna ir aicinājusi kultūras ministru Intu Dālderi nodrošināt atklātu un caurskatāmu sarunu procesu ar NBA gadījumā, ja tiek atvērts 2008.gada 15.maijā noslēgtais LNB ēkas būvdarbu līgums.

Delna norāda uz nepieciešamību savlaicīgi paredzēt to, cik liels finansējums un no kādiem avotiem būs pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta virzībai nākamajos 4 gados. Pārskatot LNB būvniecībai piešķiramos finanšu līdzekļus, ēkas celtniecībai nepieciešamais finansējums jāskata kontekstā ar finansējumu, kas turpmākajos gados būs nepieciešams infrastruktūras objektu būvniecībai, apkārtējās vides labiekārtošanai un bibliotēkas iekārtošanai. Pretējā gadījumā sabiedrība riskē saņemt ēku, kas nav spējīga funkcionēt, jo nav pieslēgta inženierkomunikācijām un ir bez cita nepieciešamā aprīkojuma un infrastruktūras. Nerunājot atklāti par visām bibliotēkas projekta izmaksām un finansējuma riskiem, sabiedrība var tikt nostādīta ķīlnieka lomā brīdī, kad vajadzēs izdarīt kārtējās izvēles valsts budžeta prioritātēs.

Ar pilnu ziņojuma tekstu iespējams iepazīties Delnas mājas lapā www.delna.lv sadaļā Projekti/LNB būvnecība atklātā, sabiedrībai saprotamā un godprātīgā veidā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Delna; Jaunie Trīs brāļi; Latvijas Nacionālā bibliotēka;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv