Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Diskutē par sociālā darba aktualitātēm

Publicēts 2007-05-19 10:24:13

Samazināt palielināt tekstu

18.maijā, uzstājoties sociālā darba aktualitātēm veltītajā konferencē, Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Gundars Daudze uzsvēra sociālā darba speciālistu būtisko nozīmi, strādājot ar cilvēkiem, kuriem palīdzība ir īpaši nepieciešama – bērniem, vecajiem ļaudīm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Parlamentārais sekretārs Gundars Daudze norāda, ka, lai uzlabotu sociālo mikroklimatu, īpaši lauku rajonos, ļoti būtisks ir kvalitatīvs sociālais darbs. Speciālistu skaits, atbilstoša izglītība un profesionalitāte, darba atalgojums un profesijas prestižs ir vieni no šīs jomas aktuālākajiem jautājumiem.

Lai gan sociālais darbs ir galvenokārt pašvaldību funkcija, LM arī no savas puses veic dažādus atbalsta pasākumus, lai palielinātu sociālo speciālistu skaitu un uzlabotu viņu izglītību un darba kvalitāti.

Viens no būtiskākajiem jaunumiem ir speciālistu atalgojuma palielināšana. LM, apzinoties sociālā darba lielo nozīmi, ir atradusi līdzekļus, lai no šā gada augusta nodrošinātu papildu atalgojumu tiem sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimenēm un bērniem. Papildus atalgojuma apjoms vienam speciālistam plānots 124,09 lati mēnesī, tajā skaitā 24,09 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas attiecas uz 165 darbiniekiem, kas strādā 67 pašvaldībās.

Šogad LM budžetā atkārtoti atvēlēti Ls 55,9 tūkst. jaunu sociālo darbinieku izglītošanai.

Lai paplašinātu sociāla darba speciālistiem profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus no 2004.-2006.gada tika realizēta sociālā darba speciālistu apmācība. Kopā tika uzsākta 21 projekta realizācija un to ietvaros mācās 854 sociālā darba speciālisti vai citi sociālo pakalpojumu institūcijās strādājoši darbinieki.

Lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību un plašāku sabiedrības iesaisti politikas veidošanā, pagājušajā gadā LM izveidota Sociālā darba speciālistu sadarbības padome. Šogad tā strādās ar jautājumiem par sociālā darba attīstības tendencēm, sociālā darba speciālistu profesiju standartu aktualizēšanu un tās prestiža celšanu; sociālo darbinieku izglītošanu u.c. aktuālākajiem jautājumiem.
Sociālā darba speciālistu skaits ar katru gadu palielinās, taču daudzās pašvaldībās tas joprojām ir nepietiekams. 2006.gadā pašvaldībās strādāja 1704 darbinieki, kas veica sociālo darbu. Katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem, taču pagājušajā gadā strādāja vidēji viens sociālā darba speciālists uz 1347 iedzīvotājiem.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv