Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Diskutē par vienota nodarbināto personu reģistra izveides nepieciešamību

Publicēts 2007-04-25 18:19:21

Samazināt palielināt tekstu

Lai, apzinot galvenās problēmas, ilgtermiņā cīnītos ar nereģistrēto nodarbinātību, Labklājības ministrija (LM) kopīgi ar citām valsts institūcijām meklē iespējamos risinājumus nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai. Kā viens no priekšlikumiem ir vienota nodarbināto personu reģistra izveide.

Pašreiz Valsts darba inspekcijas (VDI) inspektoriem un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonām ir grūtības pierādīt darba līguma noslēgšanas faktu uzņēmumos, jo lielākoties darba līgumi tiek "uzrakstīti" pēdējās diennakts laikā pēc pārbaudes veikšanas attiecīgajā objektā, kā arī darba līgumi un darba laika uzskaites dokumenti neatrodas darba vietā. Turklāt nereti ir sastopamas situācijas, kurās gan darba devēji, gan arī paši strādājošie sniedz pretrunīgu un nepatiesu informāciju par darba laiku un darba algu, tādējādi VID darbiniekiem liedzot iespēju pierādīt faktiski izmaksāto darba algu un aprēķināt nesamaksātos nodokļus un nodevas.

Šobrīd LM kopīgi ar citām institūcijām izkristalizējušies vairāki iespējamie priekšlikumi, kā ilgtermiņā mazināt nereģistrēto nodarbinātību. Viens no risinājumiem ir vienota nodarbināto personu reģistra izveide. Tā galvenais nosacījums ir informācijas operativitāte, kas nodrošina nereģistrētās nodarbinātības apkarošanu. Pašlaik LM turpinās diskusijas par to, kura institūcija būtu atbildīga par minētā reģistra uzturēšanu un datu atjaunošanu.

Plānots, ka nodarbināto personu reģistrā tiks apkopota informācija par visiem darbspējīgiem cilvēkiem, iekļaujot tajā darbinieka personas datus, nodarbinātības statusu un nodarbinātības vēsturi. Šāda reģistra izveide veicinātu gan VDI un VID darba kvalitāti, gan arī mazinātu birokrātiskos šķēršļus, piemēram, uzņēmējiem. Tādējādi minētās institūcijas, izmantojot datu bāzi, apsekojumu laikā informāciju par attiecīgo darbinieku varētu pārbaudīt nekavējoties, bet uzņēmējiem samazinātos valsts iestādēs iesniedzamo dokumentu skaits.

Kā alternatīvu variantu minētajam reģistram, speciālisti piedāvā identifikācijas karšu ieviešanu darbiniekiem, kurās ietverta darbinieka fotogrāfija, vārds, uzvārds un darba līguma noslēgšanas datums pie attiecīgā darba devēja. Sākotnēji tās pilotprojekta veidā varētu ieviest tādās paaugstināta riska nozarēs, kā, piemēram, būvniecības, mežsaimniecības un tirdzniecības nozarēs, paredzot arī administratīvu atbildību par karšu nelietošanu.

Lai diskutētu par vienota nodarbināto personu reģistra izveidi un citiem priekšlikumiem, LM jau ir notikušas vairākas sanāksmes, kurās pieaicināti pārstāvji no Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts robežsardzes, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

Visus iepriekšminētos priekšlikumus LM iekļaus informatīvajā ziņojumā par vienota nodarbināto personu reģistra izveides nepieciešamību, kuru atbilstoši informatīvā ziņojuma "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" protokollēmumam līdz 1.jūlijam iesniegs izskatīšanai valdībā.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv