Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Dzimumnoziegumos notiesātajām personām obligāti būs jāpiedalās probācijas programmās

Publicēts 2008-04-18 16:49:38

Samazināt palielināt tekstu

17.04.2008

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts grozījumiem Krimināllikumā (turpmāk – KL), kuri paredz papildināt KL, nosakot, ka pilngadīgai personai, kas notiesāta par smaga vai sevišķi smaga nozieguma, kas saistīts ar vardarbību vai vērsts pret dzimumneaizskaramību vai tikumību, izdarīšanu pret nepilngadīgo, būs obligāti uzliekams pienākums piedalīties probācijas programmās. Grozījumu projektu izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā pastāvīgā KL darba grupa.

Grozījumu mērķis ir noteikt, ka personas, kuras izdarījušas iepriekš minētos nodarījumus netiek vienkārši atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes, ja tās ir izpildījušas pirmstermiņa atbrīvošanas nosacījumus. Līdz ar to ar šīm personām vēl tiks strādāts, lai novērstu iespēju, ka tās izdara jaunus noziedzīgus nodarījumus. Lai persona varētu tikt atbrīvota no soda izciešanas pirms termiņa, tai obligāti būs jāsadarbojas ar Valsts probācijas dienestu un jāiziet speciālās programmas.

KL paredz, ka personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu, var nosacīti pirms termiņa atbrīvot no pamatsoda. Taču tiesa, atbrīvojot notiesāto nosacīti pirms termiņa no soda, var viņam uz neizciesto soda laiku uzlikt konkrētu pienākumu, proti, noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu, nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas, piedalīties probācijas programmās saskaņā ar Valsts probācijas dienesta norādījumiem vai ievērot citus nosacījumus, kurus tiesa atzīst par nepieciešamiem. Pēc grozījumu stāšanās spēkā nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā minētajām personām tiesa kā obligātu pienākumu noteiks dalību konkrētās probācijas programmas.

Grozījumi stāsies spēkā pēc akceptēšanas valdībā un pieņemšanas Saeimā.

KL pastāvīgajā darba grupā piedalās pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Latvijas Universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Iekšlietu ministrijas, Saeimas Juridiskā biroja, Tiesībsarga, Sabiedriskās politikas centra "Providus" un Tieslietu ministrijas.

Likuma grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības un Vides ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Ģenerālprokuratūrai un Valsts kancelejai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv