Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Eiropas Komisijā apstiprināts Latvijai nozīmīgās „BONUS-169” – kopīgas Baltijas jūras izpētes programmas priekšlikums

Publicēts 2009-11-09 10:49:35

Samazināt palielināt tekstu

03.11.2009

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi priekšlikumu par kopīgas Baltijas jūras izpētes programmas „BONUS-169” izveidi un pašlaik priekšlikums ir nodots izskatīšanai Eiropas Savienības (ES) Ministru padomei un Eiropas Parlamentam. Latvija, kas ir viena no 8 ES dalībvalstīm, kuras ir apņēmušās kopīgi  ar EK īstenot BONUS-169 programmu, ir devusi būtisku ieguldījumu BONUS-169 sagatavošanā, aktīvi iesaistoties vairākus gadus ilgušajā programmas izstrādes procesā. Galīgais lēmums par programmas izveidi ir gaidāms 2010.gada pirmajā pusē.

Ņemot vērā ierobežotos nacionālos resursus pētniecības atbalstam, Latvijas iesaistīšanās BONUS-169 ir īpaši nozīmīga, jo nodrošinās iespēju Latvijas zinātniekiem piedalīties projektu pieteikumu konkursos ar daudz lielāku pieejamo finansējumu.

BONUS-169 mērķis ir stiprināt Baltijas jūras reģiona izpētes kapacitāti un nodrošināt reģiona ilgtspējīgu attīstību. BONUS-169 apvieno 8 ES dalībvalstu - Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas - nacionālās pētniecības programmas un aktivitātes vienā kopīgā pētniecības programmā, kura galvenokārt koncentrēsies uz Baltijas jūras, tās piekrastes un sateces baseina izpēti. Programmas ietvaros īstenotie pētījumi palīdzēs efektīvāk risināt Eiropai un Baltijas jūras reģionam būtiskās vides aizsardzības, ilgtspējīgas attīstības, tūrisma, akvakultūras, pārtikas drošības un jūras transporta problēmas. BONUS-169 iekļaujas ES Baltijas jūras reģiona stratēģijā un ir praktisks piemērs šīs stratēģijas darbībai.

BONUS-169 iesaistītās dalībvalstis no 2011. līdz 2016. gadam programmas finansēšanai ir apņēmušās kopīgi investēt 50 miljonus eiro un tādu pašu summu Eiropas Komisija piedāvā piešķirt no ES Pētniecības 7.Ietvara programmas.

Finansējuma apvienošana būs ieguvums visām iesaistītajām pusēm. Apvienojot atsevišķi pieejamos ierobežotos resursus, tiks uzlabota pētījumu kvalitāte un tiks stimulētas strukturālas izmaiņas Baltijas jūras un ar to saistīto upju baseinu un krasta zonu sistēmu izpētē.

Plašāk par programmu: http://www.bonusportal.org

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv