Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Veselība un skaistumkopšana

Eiropas Komisija nāk klajā ar jauniešu veselības iniciatīvu „Rūpējies par savu veselību!”

Publicēts 2009-07-18 14:29:52

Samazināt palielināt tekstu

17.07.2009

Lai panāktu jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības (ES) veselības politikas veidošanā, stiprinātu partnerību ar jauniešiem lēmumu pieņemšanas procesā, iesaistītu citas nozares ES politikas virzienu un valsts līmenī, īstenojot jauniešiem paredzētās profilaktiskās programmas, un atbalstītu ES dalībvalstu darbības jauniešu veselības jomā, Eiropas veselības komisāre Andrula Vasiliu nākusi klajā ar iniciatīvu „Rūpējies par savu veselību!”

Šādas iniciatīvas nepieciešamību pamato arī pētījums „Generation Europe”, kas apliecināja, ka 52% no aptaujātajiem nebija informēti, ka pastāv ES politika  jauniešu veselības jomā. Pētījuma dati arī atklāj, ka 41% aptaujāto vēlētos tiešāku saskari ar politikas veidotājiem, bet 40% ierosināja, ka nepieciešams uzlabot saziņas kanālus.

Iniciatīvu aizsāka 2009.gada 9.un 10.jūlijā notikusī konference par jauniešu veselību, kurā vairāk nekā 200 jauniešu no visas Eiropas tikās ar politikas veidotājiem un veselības organizācijām, lai pārrunātu svarīgākās problēmas veselības jomā. Konferencē skatīti arī pārnozaru jautājumi, piemēram nevienlīdzību veselības jomā, izglītības un plašsaziņas līdzekļu nozīme jauniešu veselības problēmu risināšanā.

Saistībā ar iniciatīvu, izveidota arī tīmekļa vietne „Rūpējies par savu veselību!” 22 valodās: http://ec.europa.eu/health-eu/youth Tajā ir 3 galvenās sadaļas – konferencei veltītā sadaļa, jauniešu veselības konkursa lapa un interneta žurnāls, kurā apkopoti jauniešu paustie viedokļi.

Interneta resursi papildinformācijai:
Eiropas jaunatnes forums: http://www.youthforum.org/
ES Veselības Stratēģija: http://www.ec.europa.eu

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv