Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Eiropas Komisija pozitīvi novērtē Latvijas progresu zaļās enerģijas ražošanas atbalsta politikas īstenošanā

Publicēts 2009-11-27 18:47:03

Samazināt palielināt tekstu

Eiropas Komisijas pārstāvji pozitīvi novērtē Latvijas virzību uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstību, t.sk. zaļās enerģijas ražošanā, norādot, ka Latvija līdz šim ir spērusi pareizos soļus atjaunojamo energoresursu izmantošanas atbalstīšanā.

Šādu novērtējumu Ekonomikas ministrija saņēma šonedēļ, kad ministriju apmeklēja Eiropas Komisijas Enerģētikas komisāra Andra Piebalga biroja vadītāja vietnieks Peter Vis, Eiropas Komisijas Transporta un enerģijas ģenerāldirektorāta Atjaunojamās enerģijas politikas nodaļas pārstāvis Tom Howes, kā arī pārstāvji no Starptautiska Pētniecības un konsultāciju biroja EcoFys un Eiropas Vēja enerģijas asociācijas. Eiropas Komisijas amatpersonu vizītes mērķis bija pārrunāt ieviestās atjaunojamo energoresursu atbalsta shēmas Latvijā un sniegt konsultācijas par gaidāmo Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanu.

Latvijai jaunajā direktīvā noteiktais individuālais mērķis, kas jāsasniedz no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvaram bruto enerģijas galapatēriņā 2020. gadā, ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā – 40 %. Ņemot vērā to, ka katrai dalībvalstij ir sava atjaunojamo energoresursu atbalsta politika, kas ne vienmēr ir vienkāršoti vērtējama kā līdzīga vai atšķirīga, ja salīdzina ar citu dalībvalsti iepriekš minēto situācijas atšķirību un valstu atšķirīgo labklājības līmeņu dēļ, liela nozīme ir dalībvalstu spējai veidot pietiekami veiksmīgu sadarbību, kas ļauj iepazīties ar labākās prakses piemēriem.

Diskusijas gaitā Eiropas Komisijas un EcoFys pārstāvji sniedza ieskatu citu valstu praksē atbalsta sniegšanai elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, izsakot Latvijai dažādus priekšlikumus, kā sasniegt Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteiktos dalībvalsts mērķus.

Savukārt, Ekonomikas ministrija tikšanās laikā prezentēja īstenoto atbalstu sistēmu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, kā arī pateicās EK pārstāvjiem par sniegto informāciju un priekšlikumiem, kas tiks izmantoti strādājot pie atbalsta sistēmu uzlabojumiem.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv