Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Eiropas Savienība un NATO

Eiropas Savienības prezidentūras paziņojums saistībā ar Britu Padomes reģionālo biroju slēgšanu Krievijas Federācijā

Publicēts 2008-01-18 09:13:15

Samazināt palielināt tekstu

17.01.2008

Eiropas Savienība pauž nopietnas bažas par Krievijas neatlaidīgo prasību slēgt Britu padomes reģionālos birojus Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā, un atgādina par savu 2007. gada 21. decembra paziņojumu šī jautājuma sakarā. ES pauž patiesu nožēlu par Britu padomes darbinieku vajāšanu, kā arī par Krievijas varas iestāžu izsludinātajiem administratīvajiem un cita rakstura pasākumiem.

Šāda rīcība ir pretrunā ar kultūras sadarbības pamatnostādnēm, kuras Krievija piekrita atbalstīt, 2007. gada 25. oktobrī Lisabonā tiekoties pirmajai ES – Krievijas Pastāvīgās partnerības padomei kultūras jautājumos.

ES atkārtoti uzver, ka Britu padomei un citu ES dalībvalstu kultūras iestādēm, kuras darbojas Krievijā, ir nozīmīga loma, rosinot sadarbību starp Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību. Kultūras iestādes ir pamatelements tautu un kultūru savstarpējā mijiedarbībā, un šīm iestādēm jāsaņem nopietns atbalsts. Tās arī ir neaizstājamas, lai attīstītu ES un Krievijas attiecības kultūras jomā, īstenojot ES un Krievijas Partnerības un sadarbības līgumu.

ES aicina Krievijas Federāciju atļaut Britu padomei brīvi un efektīvi darboties Krievijā un turpmāk neveikt nekādus pasākumus, kuri varētu kavēt Britu padomes darbību.

www.am.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv