Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Ekonomikas skolotāju kluba biedri pauž savu nostāju par ekonomiskiem procesiem valstī!

Publicēts 2009-08-17 11:27:42

Samazināt palielināt tekstu

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-Latvija (JAL) sadarbībā ar SEB banku turpina pilnveidot Latvijas ekonomikas skolotāju zināšanas tālākizglītības kursos. Uzsākot jauno 20009./2010. mācību gadu, kursu 1. modulis „Mārketinga aktuālās ievirzes ekonomisko un sabiedrisko procesu mijsakarībās ekonomikas mācībā  vispārējā izglītībā” norisinājās 13. augustā SEB konferenču centrā, un tajos piedalījās vairāk kā 30 skolotāji no visas Latvijas.

Ekonomikas skolotāju klubs savas darbības laikā piedalījies vairākās tikšanās ar banku ekspertiem, ministriju pārstāvjiem, veiksmīgiem uzņēmējiem, kuru laikā skolotāji papildinājuši savas zināšanas par aktuāliem ekonomikas jaunumiem. Izsakot pateicību par ieguldījumu ekonomikas priekšmeta mācīšanā skolās un sekmīgu darbību JAL programmās, kursos tika godināta Babītes vidusskolas skolotāja Inese Gavare, kura šogad jūnijā tika nominēta kā „Latvijas Gada labākā skolotāja ekonomikā”. Tādējādi Inese Gavare kļuvusi par pirmo Ekonomikas skolotāju kluba prezidenti.

13. augustā skolotāji iesaistījās diskusijās ar SEB bankas makroekonomikas ekspertu Daini Gašpuiti, diskutējot par to, kā valsts pārvaldes procesi ietekmē ekonomiskos procesus.

SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis par dalību kursos: „Uzskatu, ka skolotāju iniciatīva kluba ietvaros papildināt savas zināšanas ar aktuālo informāciju ekonomikā nodrošina kvalitatīvāku ekonomikas priekšmeta pasniegšanu. Ekonomikas skolotāji ir tie, kas uz savām pilsētām aizved aktuālāko informāciju no patiesajiem informācijas nesējiem, un tas ir svarīgi. Diskusiju laikā skolotāji arī savstarpēji viens otru bagātina, jo diskusiju laikā pārrunājam dažādus ar ekonomiskajiem procesiem saistītas tēmas. Pēc šīm diskusijām nonākam pie secinājuma, ka skolotāji māca ekonomiku, māca vairāk likumsakarības, kas noteikti ir pareizi, bet pašreizējā situācija ekonomikā rāda, ka bieži šīs zināšanas nemākam izmantot dzīvē. Uzskatu, ka skolās ekonomikas priekšmetā ir jāmāca ne tikai ekonomikas teorijas, bet jāpievēršas mikro līmenim – ģimenes budžeta plānošanas lietām, jo tas, kā mēs tērējam, kā aizņemamies, kā ieguldām, lielā mērā ietekmē kopējos notikumus ekonomikā, līdz ar to pārdomāta naudas līdzekļu lietošana ir jāmāca jau skolā. Cilvēkiem šī ekonomijas mācība ir svarīga. Novērtējam SEB bankai doto iespēju dalīties savā pieredzē un novērojumos par to, kā ekonomikas mācību attīstīt.”

Tāpat skolotāju kluba biedri uzzināja jaunas mācību metodes un Eiropas labās prakses piemērus skolēnu uzņēmējspēju veicināšanā, par kuriem stāstīja JAL skolotāji, kuri ar JAL atbalstu 2008./2009.m.g. piedalījušies Eiropas Skolēnu mācību firmu festivālā, finālā un Inovācijas nometnē Norvēģijā, Nīderlandē un Somijā. JAL sadarbības partneris Hansaworld Latvia, informēja skolotājus par jauno Skolēnu mācību firmu vadības sistēmu, kas dos iespēju skolēniem ne vien veikt darījumu uzskaiti, bet palīdzēs analizēt un plānot uzņēmuma attīstību.

VISC pārstāve Sandra Falka ekonomikas skolotājiem pastāstīja par mācību priekšmeta „Ekonomika” tendencēm nākamajā mācību gadā. SIA „LIC Gotus” vadītājs un JAL Direktoru padomes loceklis Atis Švinka skolotājiem deva iespēju uzzināt uzņēmēja skatījumu uz valstī notiekošajiem ekonomiskiem procesiem.

Ekonomikas skolotāju kluba biedri – JAL aktīvāko dalībskolu skolotāji aicināja pārējos ekonomikas skolotājus arvien aktīvāk iesaistīties JAL programmās, apliecinot, ka skolotājs gan ar savu darbību un prasmēm pielietojot SMF mācību metodi, gan rādot labos piemērus un veiksmes stāstus uzņēmējdarbībā, var attīstīt skolēnos uzņēmēja spējas, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Kursu noslēgumā skolotāji saņēma apliecības par sekmīgu kursu pabeigšanu un turpināja diskusijas ar lektoriem neformālā gaisotnē.

JAL izsaka pateicību par atbalstu kursu sagatavošanā SEB bankai un Coca-Cola HBC Latvia.

Par JAL
Junior Achievement – Latvija ir JA-YE dalīborganizācija, kuras mērķi un filozofija atbilst idejai par jauniešu biznesa izglītību, inovācijām uzņēmējdarbībā, sociālo atbildību un rūpēm par Latvijas nākotni, kura Latvijā darbojas jau 18 gadus. http://www.pirmaismiljons.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Junior Achievement – Latvija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv