Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Ekonomiskie ieguvumi no Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas būs niecīgi - studenti protestē

Publicēts 2009-06-17 15:22:37

Samazināt palielināt tekstu

16.06.2009

Šodien Latvijas Policijas akadēmijas topošie un esošie studenti un administrācijas pārstāvji atklāti pauž savu sašutumu pret augstskolas likvidēšanu, dodoties protesta akcijā pie Ministru kabineta. Latvijas Studentu apvienība atbalsta LPA studentu vēlmi šādā veidā tikt uzklausītiem un vēlas vērst uzmanību uz to, ka lēmums par Latvijas Policijas akadēmiju tiek pieņemts pārāk sasteigti, neizvērtējot akadēmijas nozīmi Latvijas augstākās izglītības sistēmā, kā arī pienācīgi neizvērtējot, cik liels būs ieguvums no akadēmijas likvidēšanas.

Par svarīgākajiem argumentiem pret augstskolas likvidēšanu minams laikietilpīgais un neefektīvais augstskolas likvidācijas process, kurā galvenokārt cietīs studenti, bet finansiālie ieguvumi būs niecīgi. Likvidācijas process iespaidos ne tikai tos, kuriem ir vēlme iestāties akadēmijā, bet arī tos studentus, kuri studijas augstskolā jau uzsākuši. Uzsākot studijas, studenti ir paļāvušies, ka varēs iegūt attiecīgās augstskolas izsniegto diplomu un iegūt grādu tieši šajā augstskolā. Jārēķinās arī ar to, ka studējošie ir noslēguši līgumus ar augstskolu par pilnu studiju periodu.

Otrkārt, lai gan studējošajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt studijas citā augstskolā, neviena cita augstskola Latvijā šobrīd nespēj nodrošināt tādu specifisku studiju procesu kāds tas ir Latvijas Policijas akadēmijā, kā arī nespēj nodrošināt piekļuvi tādai informācijai un materiāltehniskajai bāzei, kas nepieciešama pilnvērtīgai akadēmijas programmu apguvei. Uzsākot studijas, studenti ir rēķinājušies ar to, ka viņiem būs iespēja apgūt programmu attiecīgā kvalitātē, tādēļ nosodāmi ir tas, ka studenti būs spiesti atlikušo studiju laiku studēt augstskolā, kas objektīvu iemeslu dēļ  nespēj nodrošināt kvalitāti, ar kuru viņi bija rēķinājušies.

Treškārt, augstskolas likvidācija ilgtermiņā var izmaksāt vairāk nekā augstskolas saglabāšana. Akadēmijas likvidācijas gadījumā tiks likvidēta arī materiāltehniskā bāze un unikālas studiju programmas, kuras nav iespējams apgūt citviet Latvijā. Likvidācijas gadījumā būs nepieciešams arī atlaist akadēmisko un vispārējo personālu, un izmaksāt kompensācijas. Tā rezultātā tuvākā nākotnē ietaupījumi valsts budžetam būs niecīgi salīdzinot ar augstākās izglītības sistēmai un studentiem nodarīto kaitējumu.

Visbeidzot, Latvijas Policijas akadēmija ir spējīga realizēt unikālas 2. līmeņa profesionālās, maģistra un doktorantūras augstākās izglītības programmas civilās drošības un aizsardzības programmas, kuras nav iespējams realizēt koledžās vai citās augstskolās. Likvidējot akadēmiju, ilgtermiņā iekšlietu sistēmai tiks radītas problēmas brīdī, kad valstij būs nepieciešami iekšlietu sistēmas darbinieki ar vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, jo ietvars to apmācībai būs likvidēts, savukārt jaunas institūcijas veidošana radīs vēl lielākus izdevumus.

Izvērtējot visu iepriekšminēto, Latvijas Studentu apvienība pauž neizpratni par Iekšlietu ministrijas vēlmi likvidēt vienīgo tās pakļautībā esošo augstskolu, tajā pašā laikā nereorganizējot tās pakļautībā esošās trīs koledžas. Latvijas Studentu apvienība neatbalsta sasteigta un pietiekami neizvērtēta lēmuma par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanu pieņemšanu, kā rezultātā tiktu nodarīts kaitējums Latvijas augstākās izglītības sistēmai un Latvijas Policijas akadēmijas esošajiem un topošajiem studentiem.

http://www.lsa.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Studentu apvienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv