Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

Ekonomists Uldis Osis izstrādās Daugavas baseina attīstības ekonomisko vīziju

Publicēts 2009-08-28 15:06:25

Samazināt palielināt tekstu

24.08.2009

AS "Enerģētika un ūdens transports" iniciētā Daugavas baseina ilgtermiņa attīstības projekta ietvaros viens no Latvijā kompetentākajiem ekonomikas ekspertiem Uldis Osis sācis darbu pie Daugavas baseina ekonomiskās attīstības stratēģijas priekšlikumu un ekonomisko perspektīvu izstrādes. Līdz ar U.Osi stratēģijas izstrādē piedalīsies arī tranzīta, loģistikas un citu iesaistīto nozaru eksperti.

Uldis Osis ir ekonomikas doktors, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, bijušais Finanšu ministrs Valda Birkava vadītajā Ministru Kabinetā. Kā ekonomikas eksperta U. Oša kompetenču lokā ir stratēģiskā vadība, finanšu menedžments un investīciju veicināšana.

Stratēģijas galvenais mērķis ir attīstīt Daugavas baseinu (Daugava ar citu upju pietekām), saudzīgi izmantojot Daugavas ekonomisko potenciālu, tai skaitā enerģētiskās, transporta un citas iespējas, kā arī saglabājot unikālo vidi un padarot to pievilcīgāku cilvēku dzīvošanai un atpūtai, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 2000.gada 23.oktobra Direktīvai 2000/60/EC (Ūdeņu Ietvara Direktīva), kā arī citiem ES normatīvajiem dokumentiem.

Jau šobrīd ir veiksmīgi uzsāktas sarunas ar Baltkrieviju par sadarbību vienotas Daugavas baseina attīstības ekonomiskās stratēģijas izstrādē. Turpmākie svarīgākie soļi paredz sarunu uzsākšanu ar Satiksmes Ministriju un valsts augstākajām amatpersonā, lai virzītu projektu augstākaja  starpvalstu sadarbības līmenī, un speciālistu darba grupas izveidi, kas strādātu un sagatavotu jau konkrētus priekšlikumus. Pēc priekšlikumu izstrādes var tikt uzsāktas sarunas ar potenciālajiem investoriem par privāto Latvijas un ārvalstu kapitāla piesaisti, lai uzsāktu Daugavas baseina priekšizpēti ar mērķi noskaidrot tā sabalansētas un ilgtspējīgas attīstības iespējas.

"Vērtējot no ekonomiskās perspektīvas, galvenais ieguvums no projekta būs Daugavas baseina un reģionālās infrastruktūras attīstīšana. Enerģētikas nozares attīstīšana veicinās Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanu un līdz ar to - elektroenerģijas cenas samazināšanu. Zemākas transportēšanas izmaksas nekā pa sauszemes vai gaisa transporta ceļu ir nosacījums, lai prognozētu kravu un pasažieru plūsmu pieaugumu, kas savukārt veicinās ostu attīstību novados, jaunu investīciju piesaisti pašvaldībām, infrastruktūras attīstību reģionos, tūrisma, transporta, tirdzniecības u.c. jomu attīstību, jaunas darbavietas būvdarbu veikšanā, kā arī dažādās nozarēs pēc projekta realizēšanas. Tie ir tikai daži no ieguvumiem," skaidro U.Osis.

"Daugavas baseina attīstībai jākļūst par visu Latvijas iedzīvotāju projektu. Ikviens, kas vēlas Latvijas valsts izaugsmi un labklājības līmeņa celšanos, Daugavas krastu un vides sakārtošanu, varēs iesaistīties darbos pie projekta idejas izpētes un tālākās realizācijas,” uzsver ekonomikas eksperts.

Par projektu
Akciju sabiedrības „Enerģētika un ūdens transports” mērķis ir attīstīt Daugavas upes baseinu (Daugava ar citu upju pietekām), saudzīgi izmantojot Daugavas ekonomisko potenciālu, tai skaitā enerģētiskās, transporta un citas iespējas, kā arī saglabājot tās unikālo vidi. Stiprinot Latvijas ekonomikas ilgspējību, padarīt Daugavas upes baseinu pieejamāku ekonomiski aktīvajai darbībai un atpūtai, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 2000.gada 23.oktobra Direktīvai 2000/60/EC (Ūdeņu Ietvara Direktīva), kā arī citiem ES normatīvajiem dokumentiem.

A/S EUT apvieno pieredzējušus ekonomistus, uzņēmējus, vides un tranzīta nozaru speciālistus - projekta idejas attīstībā iesaistījušies tādi sabiedrībā novērtēti un atzīti uzņēmēji un speciālisti kā: Uldis Pumpurs, Gunārs Ķirsons, Māris Gailis, Jānis Ģīlis,  Atis Sausnītis, Uldis Osis un daudzi citi.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Uldis Osis; Enerģētika un ūdens transports, AS;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv