Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

EM atvieglo nosacījumus atbalsta saņemšanai siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

Publicēts 2009-06-18 13:46:40

Samazināt palielināt tekstu

17.06.2009

Šodien, 17.jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus ES struktūrfondu programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai", nosakot projekta īstenošanas izmaksas par attiecināmajām pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē. Tas nozīmē, ka finansējuma saņēmējs var uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā. Ja projekta īstenošana tiks uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.

Līdzšinējā Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumu "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" redakcijā bija noteikts, ka projekta īstenošanai paredzētās izmaksas ir attiecināmas ar brīdi, kad finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi. Ņemot vērā realizējamo projektu specifiku, to ieviešana ir jāuzsāk vasarā – šajā būvniecības sezonā. Lai nodrošinātu projektu īstenošanas uzsākšanu 2009.gadā, tika veikti attiecīgie grozījumi MK noteikumos Nr.162.

Programmas "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai cita veida kurināmiem.

Finansējuma saņēmēji programmas ietvaros ir sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji – komercsabiedrības, kurām ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei un sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā. Finansējumu piešķir siltumavotu un siltumtīklu rekonstrukcijai un siltumavotu un siltumtīklu būvniecībai.

Būvniecības, enerģētikas un  mājokļu valsts aģentūra organizēja pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu no 2009.gada 14.aprīļa līdz 26.maijam. Grozījumi attieksies jau uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu.

Programmas īstenošanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"".

Detalizēti ar izstrādātajiem grozījumiem MK 17.02.2009. noteikumos Nr.162 var iepazīties MK mājas lapā internetā - http://www.mk.gov.lv.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv