Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

EM informē par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildi šā gada trešajā ceturksnī

Publicēts 2009-11-26 21:03:49

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 24.novembrī, Ministru kabinets izskatīja grozījumus Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam (turpmāk – Plāns), kurā tiek precizētas atsevišķu pasākumu redakcijas, kā arī iepazinās ar pārskatu par Plāna izpildi šā gada trešajā ceturksnī.

Kopumā 2009.gada Plānā tika iekļauti 75 pasākumi un uz šī gada 30.oktobri pilnībā izpildīti  ir 44 pasākumi, daļēji izpildīti – 4, savukārt neizpildīti – 8 pasākumi. Daļēji izpildīto, neizpildīto un pārējo pasākumu, kuru termiņš vēl nav iestājies, izpilde turpinās 4.ceturksnī.

Trešajā ceturksnī ir izpildīti pasākumi, kas saistīti ar maksātnespējas procesa pilnveidošanu, kā rezultātā Tieslietu ministrija ir izstrādājusi jaunu Maksātnespējas likumprojektu. Likumprojekts izstrādāts, lai uzlabotu maksātnespējas tiesisko regulējumu, paredzot iespēju juridiskām personām izmantot divus pamatprocesus maksātnespējas situācijās – tiesiskās aizsardzības un juridiskās personas maksātnespējas procesu. Likumprojekts paredz, ka maksātnespējas process var beigties vai nu ar saistību izpildi, vai bankrotu. Viens no galvenajiem mērķiem jaunā likumprojekta ietvaros ir tiesiskās aizsardzības procesa ceļā atjaunot finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka spēju maksāt, kā arī nodrošināt iespēju parādniekam savlaicīgi uzsākt darbības finansiālo grūtību risināšanai.

Viena no apjomīgākajām Plāna sadaļām ir veltīta nodokļu politikas un nodokļu administrēšanas pasākumiem – tajā ir iekļauti 15 pasākumi, no kuriem izpildīti ir 8, četriem pasākumiem izpilde turpinās, daļēji izpildīts ir viens, bet neizpildīti atlikuši divi pasākumi. Jāpiebilst, ka trīs pasākumi tiek virzīti 2010.gada budžeta likumprojekta paketē – „Pavadzīmju ar VID piešķirtu numuru noformēšanas prasību vienkāršošana”, „PVN administrēšanas sistēmas pilnveidošana” un „IIN pārskatā iekļaujamās informācijas samazināšana”.

Kā vēl viens būtisks izpildītais pasākums jāmin Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Komerclikumā, kas paredz samazināt jaundibinātā uzņēmuma pamatkapitāla prasības, nosakot SIA dibināšanas minimālo pamatkapitālu 100 latu apmērā.

No Plāna Būvniecības sadaļā iekļautajiem pasākumiem uz trešo ceturksni tika izpildīti četri pasākumi un divu pasākumu izpilde turpinās – tika apstiprināts mazstāvu dzīvojamo māju būvnormatīvs, kā arī atcelta ēkas higiēnas prasību piemērošana projektēšanā. Vienlaikus aktīvi notiek saskaņošanas process ar nevalstiskajām organizācijām u.c. iesaistītajām pusēm par EM izstrādāto Būvniecības likumprojektu.

Savukārt, nekustamā īpašuma sadaļā ir iekļauti pieci pasākumi, no kuriem trīs ir izpildīti un diviem izpilde turpinās. Viens no būtiskākajiem paveiktajiem pasākumiem šajā jomā ir ieviestie POS termināli visās zemesgrāmatu nodaļās, kas ļauj norēķināties ar maksājumu kartēm.

Papildu informācija par Plāna izpildi trešajā ceturksnī pieejama Ministru kabineta interneta mājaslapā: http://www.mk.gov.lv .

Savukārt, papildu informācija par atsevišķu pasākumu precizētajām redakcijām Plānā pieejama Ministru kabineta interneta mājaslapā: http://www.mk.gov.lv

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv