Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Ervīns Ābele: "Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, liela nozīme ir Tiesiskās aizsardzības procesam, kas ir vērtējams kā nozīmīgs Latvijas valsts atbalsts vietējiem komercdarbības veicēj

Publicēts 2008-04-11 10:16:20

Samazināt palielināt tekstu

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācijas" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) 10. aprīlī, plkst. 11.00 Maksātnespējas administrācijas telpās Rīgā, Mārstaļu ielā 19. rīkoja preses konferenci, sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros, sakarā ar trīs informatīvo bukletu izdošanu: "Fizisko personu maksātnespējas process", "Maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība no darbinieku prasījumu garantiju fonda" un "Tiesiskās aizsardzības process".

Preses konferences laikā tika sniegta informācija par tiesiskās aizsardzības procesu kā glābiņu īslaicīgās grūtībās nonākušajiem, darbinieku prasījumu segšanu maksātnespējas gadījumā un fizisko personu tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā. Tika prezentēti trīs jauni informatīvie bukleti un apskatītas novitātes normatīvajos aktos, saistībā ar jauno "Maksātnespējas likumu", kas stājies spēkā 2008.gada 1.janvārī, un grozījumiem likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā", kas atsevišķos aspektos maina darbinieku prasījumu segšanas kārtību maksātnespējas gadījumā.

Ar masu mediju pārstāvjiem tikās Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece nozaru politikas jautājumos Laila Medin, Maksātnespējas administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Ervīns Ābele un direktora vietniece finanšu jautājumos Linda Sniega – Svilāne.

"Tieslietu ministrijas galvenais mērķis maksātnespējas jomā ir dot ieguldījumu komercdarbības attīstībai un labklājības nodrošināšanai. Ir nepieciešama trīs grupu sabalansēta aizsardzība. Šīs grupas ir: maksātnespējīgais komersants, komersanta darbinieki un kreditori", norādīja Laila Medin.

Konferences laikā tika uzskaitīti Tieslietu ministrijas politikas mērķi maksātnespējas jomā:
1. Veicināt parādnieka maksātspējas atjaunošanu un kreditoru interešu aizsardzību parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.
2. Padarīt maksātnespējas procesu caurskatāmāku, izveidojot publiski pieejami maksātnespējas reģistru, tādejādi sakārtojot informāciju par visiem maksātnespējas subjektiem.
3. Fiziskās personas maksātnespēja.
4. Tiesiskās aizsardzības process.

"Maksātnespējas reģistrā tiks iekļauta informācija par visiem maksātnespējas subjektiem, sākot no parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas vai maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas līdz parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas vai maksātnespējas procesa lietas pabeigšanai. Papildus tam, maksātnespējas reģistrā tiks iekļauta informācija par sertificētajiem maksātnespējas procesa administratoriem Latvijā", norādīja Laila Medin.

"Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, liela nozīme ir Tiesiskās aizsardzības procesam, kas ir vērtējams kā nozīmīgs Latvijas valsts atbalsts vietējiem komercdarbības veicējiem", norādīja Ervīns Ābele.

"Komercsabiedrība, sekmīgi izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, atjauno savu maksātspēju pilnā apjomā, kā rezultātā komercsabiedrībai izdodas veiksmīgi pārvarēt īslaicīgas finansiālās grūtības", norādīja Linda Sniega – Svilāne.
2008.gada pirmajos trijos mēnešos ir ierosinātas trīs Tiesiskās aizsardzības procesa lietas trijiem uzņēmumiem. Uzņēmumi darbojas nekustamo īpašumu, jumtu ieklāšanas un maizes ražošanas sfērā.

Pēc preses konferences, sabiedrības informēšanas pasākumu ietvaros, trīs jaunie bukleti "Fizisko personu maksātnespējas process", "Maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība no darbinieku prasījumu garantiju fonda" un "Tiesiskās aizsardzības process" tiks izsūtīti visām rajonu (pilsētas) tiesām, kā arī Pašvaldību savienībai, Valsts darba inspekcijas pārvaldei, Darba devēju konfederācijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai u.c.

Informatīvie bukleti būs pieejami arī internetā, Maksātnespējas administrācijas mājas lapā www.mna.gov.lv

www.mna.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valsts darba inspekcija; Maksātnespējas administrācija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv