Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Eiropas Savienība un NATO

ES un Rio grupas valstis tiekas XIII ministru konferencē

Publicēts 2007-04-23 13:33:14

Samazināt palielināt tekstu

19. un 20. aprīlī notika ES un Rio grupas valstu XIII ministru konference Santodomingo, kurā Latviju pārstāvēja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Normans Penke.

Konferencē tika pārrunāti šādi jautājumi: ES un Rio grupas dialogs, multilaterālisma stiprināšana, vidēju ienākumu līmeņa valstu attīstība un cīņa ar nabadzību, vide un klimata pārmaiņas, situācija Haiti, enerģētikas joma.

ES un Rio grupas valstis vēlreiz sanākot kopā apliecināja abpusēju politisku interesi turpināt uzturēt dialogu starp abiem reģioniem, kā arī meklēt jaunas sadarbības iespējas un jomas. Saistībā ar sadarbību starptautiskajās organizācijās, atsevišķas abu reģionu valstis uzsvēra ANO struktūru, īpaši ANO Cilvēktiesību padomes, nozīmi.

Atzinīgi tika vērtēta ANO misijas Minustah darbība miera nodrošināšanā Haiti un atsevišķas valstis aicināja misijas darbību pagarināt. Jāmin, ka uz šo konferenci tika uzaicināts arī Haiti ārlietu ministrs, kas pauda pateicību abiem reģioniem par to ieguldījumu vispārējās situācijas Haiti uzlabošanā.

Vidēju ienākumu līmeņa attīstības valstis uzsvēra nepieciešamību turpināt aktīvāk īstenot Tūkstošgades mērķus (Millenium Goals), īpaši akcentējot sociālās problēmas. Tika pausta nepieciešamība izstrādāt nabadzības apkarošanas stratēģiju un tās ieviešanu. Tika atzīts, ka sociālās problēmas Latīņamerikā jāskata kontekstā ar narkotiku ražošanas, pieprasījuma un patēriņa apkarošanas, kā arī izglītības līmeņa uzlabošanu un bruņoto grupējumu likvidēšanu.

Vienlaikus tika uzsvērts, ka arī attīstītajām valstīm ir uzdevums rūpēties par savu iedzīvotāju labklājības līmeni.

ES no savas puses uzvēra, ka Eiropā enerģētikas jautājums tiek skatīts saistībā ar vides un klimata pārmaiņas jautājumiem un tam tiks pievērsta aizvien lielāka uzmanība, uz ko atsevišķas Latīņamerikas valstis norādīja, ka arī viņiem ir nozīmīgi domāt par dabas resursu aizsargāšanu laikus, jo tieši Latīņamerikas reģionā koncentrējas milzīgi saldūdens krājumi, enerģētikas resursi un tropiskie meži, kuri ir jāatjauno. Abu reģionu pārstāvji bija vienisprātis, ka atjaunojamās enerģijas tēma jau ir kļuvusi par realitāti.

Konferences viena no dienām tika veltīta bireģionālajām tikšanām. ES tikās ar Centrālamerikas, Andu Kopienas, MERCOSUR valstu, kā arī atsevišķi ar Meksikas pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika analizēti un apspriesti katram reģionam nozīmīgākie jautājumi, kas akcentēja tādas tēmas kā gaidāmo sarunu sākšana starp ES un Andu Kopienu, ES un Centrālameriku par asociācijas līgumu slēgšanu, tirdzniecisko attiecību paplašināšana un nostiprināšana, reģionālā integrācija, sociālā kohēzija, vides jautājumu monitorēšana un demokrātisko vērtību konsolidācija. ES puse debatēs ar visiem reģioniem uzsvēra, ka tā sagaida padziļinātu un konstruktīvāku integrāciju Latīņamerikas valstu dažādu reģionālo organizāciju iekšienē, kas ir viens no priekšnoteikumiem, lai ES sāktu tuvākajā nākotnē sarunas par asociācijas līgumu slēgšanu ar Centrālameriku un Andu Kopienu.

Konferences nobeigumā ES un Rio grupa vēlreiz apliecināja, ka vēlas turpināt divpusējo politisko dialogu, neskatoties uz to, ka valstu starpā pastāv viedokļu dažādība.

Nākamā ES un Rio grupas ministru līmeņa tikšanās paredzēta Čehijā 2009. gadā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv