Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

ES Vides ministru neformālās sanāksmes laikā Latvijas vides ministrs vienojās par sadarbību ar Nīderlandi un Somiju iesaistoties SEG tirdzniecībā

Publicēts 2007-06-05 09:08:13

Samazināt palielināt tekstu

Š.g. 1. – 3.jūnijā vides ministrs Raimonds Vējonis piedalījās Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē "Vide – inovācijas – nodarbinātība", kas notika Essenē, Vācijā.

Sanāksmes laikā notika plašas diskusijas par iespējamiem politikas instrumentiem, lai atbalstītu vides inovācijas. Vides ministri atzina nepieciešamību izstrādāt tādus vides noteikumus, kas veicinātu eko-tehnoloģiju attīstību un plašāku pielietošanu, kā arī vienoties par tādiem vides un ekonomikas instrumentiem, kas veicinātu plašāku atbalstu eko-inovāciju ieviešanai.

Latvijas vides ministrs Raimonds Vējonis savas uzrunas laikā uzsvēra vienotas izpratnes un rīcības nepieciešamību vides jautājumos, kas ir īpaši svarīgi eko-inovāciju un vides tehnoloģiju attīstības kontekstā, lai videi draudzīga domāšana kļūtu par galveno gan valsts pārvaldes, gan privātajā sektorā.

Paralēli šai sanāksmei Latvijas vides ministrs R.Vējonis tikās ar Nīderlandes un Somijas vides ministrēm. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par kopīgu sadarbību, iesaistoties starptautiskajā emisiju tirdzniecībā, lai nodrošināt antropogēno siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju ierobežošanas saistību izpildi saskaņā ar Kioto Protokolu.

Dalība SEG, pārdodot neizmantotās emisiju tiesības, Latvijai dotu iespēju piesaistīt papildu finanšu resursus klimata pārmaiņu samazināšanai jomās, kas attiecas uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitātes pasākumu un SEG emisijas samazinošu vides tehnoloģiju ieviešanu u.c. iniciatīvām, kā arī nodrošinātu atbalstu tādiem projektiem, kas nevar saņemt finansējumu no esošiem ES un nacionālajiem finanšu instrumentiem saistībā ar augstāku finansiālo risku, kas raksturīgs jaunu vides tehnoloģiju un eko-inovāciju ieviešanai.

Divpusējo memorandu par sadarbību ar Somiju un Nīderlandi plānots noslēgt nākošās ES Vides ministru padomes laikā, kas notiks š.g. 28.jūnijā Luksemburgā.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Raimonds Vējonis; Vide – inovācijas – nodarbinātība; Eiropas Savienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv