Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Funkciju audita komisija: Valsts pārvaldes funkciju izvērtējums jāizmanto 2010.gada budžeta izstrādē

Publicēts 2009-07-05 13:40:05

Samazināt palielināt tekstu

03.07.2009

Šodien, 3.jūlijā notika Funkciju audita komisijas sēde, kurā diskutēja par valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu pārskatu, kā arī par 2009.gada otrajā pusgadā veicamajiem funkciju auditiem.

Funkciju audita komisija atbalstīja izveidoto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu pārskata aktualizāciju atbilstoši pieņemtajiem 2009.gada budžeta grozījumiem. (Valsts pārvaldes funkciju pārskats pie pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://www.mk.gov.lv/ ). Līdzšinējais pārskats tika izstrādāts, balstoties uz ministriju sniegto 2009.gada budžeta grozījumu 1.lasījumu (nav ietverta papildus 500 miljonu latu izdevumu samazināšana).

Lai samazinātu valsts pārvaldes izdevumus 2010.gada budžetā, Funkciju audita komisija uzsvēra, ka ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju izvērtējumu izmantot nākamā gada budžeta izstrādes procesā, nosakot, kuras funkcijas un ar kādu finansējumu valsts īsteno obligāti, kurām finansējums tiek samazināts un kuras tiek nodotas privātajam sektoram un nevalstiskajām organizācijām.

Jau iepriekš informējām, ka varētu pārtraukt valsts pārvaldes funkciju finansēšanu no valsts budžeta aptuveni ar 31,4 miljoniem latu. Aptuvenās aplēses liecina, ka no tām valsts pārvaldes funkcijām, kuras daļēji varētu turpināt īstenot, finanšu ietaupījums, samazinot intensitāti un apjomu, varētu būt 45,78 miljoni latu.

Sēdē nolēma, kādus funkciju auditus papildus veiks 2009.gada otrajā pusgadā. Kā atzina Funkciju audita komisijas vadītāja Gunta Veismane, ierosinājumi turpmākajiem auditiem nāk pamatā no nozaru profesionālajām asociācijām un sabiedrības. Pēc Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības padomes (LOSP) ierosinājuma ir plānots audits Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un ar to funkcionāli saistītās iestādes ar mērķi samazināt kontroles un birokrātisko slogu lauksaimniekiem, kā arī izvērtēt valsts finansēto izmeklējumu un citu laboratorisko funkciju (neattiecas uz veselības aprūpes sistēmu) īstenojošo iestāžu sistēmu.

Balstoties uz Latvijas Telekomunikāciju asociācijas priekšlikumu ir plānots veikt elektronisko sakaru sektora valsts uzņēmumu (piemēram, Valsts informācijas tīkla aģentūra, Elektronisko sakaru direkcija, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, u.c.) auditu, veicot uzņēmumu finanšu un pakalpojumu analīzi. Tāpat ņemot vērā Būvindustrijas sabiedrisko organizāciju rekomendācijas, tiek piedāvāts būvniecības procesa valsts un pašvaldību uzraudzības funkciju audits.

Jau iepriekš informējām, ka ir veikti pirmie 2009.gada pirmā pusgada auditi un uzsākti papildus auditi par funkcijām, kas saistītas ar izglītības iestāžu un privāto uzņēmēju kontroli, kā arī iestāžu informācijas sistēmu uzturēšanas funkciju un nozīmīgāko valsts reģistru funkciju auditi.

Papildus informācija un materiāli ir pieejami Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://www.mk.gov.lv/


Audita mērķis ir vienkāršot iestāžu institucionālo struktūru, apzināt iespējas samazināt valsts budžeta izdevumus, sniedzot priekšlikums par funkciju un uzdevumu nepieciešamību un iespēju deleģēt tos privātpersonām, novērst funkciju dublēšanos, kā arī izvērtēt iespējas decentralizēt valsts pārvaldes funkcijas, nododot tās pārvaldes līmenim, kas atrodas tuvāk pakalpojumu saņēmējam. Auditu uzdevumi ir cieši saistīti ar administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu konkrētās valsts pārvaldes darbības jomās.

Funkciju audita komisija ir izveidota ar mērķi veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldē un uzlabot valsts pārvaldes darbības efektivitāti, sniedzot atbalstu valdības lēmumu sagatavošanā un ieviešanā.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv