Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Ierosināta pārkāpumu procedūru pret Latviju par savvaļas putnu aizsardzībai nepieciešamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nenoteikšanu pilnā apmērā

Publicēts 2007-07-09 20:11:52

Samazināt palielināt tekstu

Eiropas Kopienu komisija (tālāk – EKK) ir ierosinājumi pārkāpuma procedūru par 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (turpmāk – Putnu direktīvas) 4.panta 1. un 2.pantā noteikto prasību neizpildīšanu, kas attiecas uz īpaši aizsargājamu dabas teritoriju noteikšanu Latvijā.

EKK norāda, ka Latvija bez acīmredzama zinātniska pamatojuma ir noteikusi īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas ir būtiski mazākas par, attiecīgajām 2004.gadā veiktās inventarizācijas ietvaros, noteiktajām Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgām vietām Latvijā (PNV). EKK vērš uzmanību, ka būtiska atšķirība starp noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un PNV ir konstatēta 28 gadījumos.

Saskaņā ar iepriekš minēto, EKK uzskata, ka ir apdraudēta 14 sugu, kas ir minētas Putnu direktīvas I pielikumā (Putnu direktīvas 4.panta 1.pants), aizsardzība. Līdz ar to ir jāpaplašina jau izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, par kurām Eiropas Komisija ir norādījusi uz būtiskām atšķirībām.

Plānots, ka Vides ministrija aptuveni mēneša laikā sagatavos nostājas projektu, kuru paredzēts apstiprināt kādā no š.g. augusta Ministru kabineta sēdēm.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv