Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Ievēl jaunu Zinātnes padomes vadību

Publicēts 2007-05-15 16:44:52

Samazināt palielināt tekstu

Vakar, 14.maijā izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas vadībā notika pirmā jaunās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) sēde. Tās laikā par jauno LZP priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts akadēmiķis Andrejs Siliņš, bet par vietnieku – akadēmiķis Juris Jansons.

Uzrunājot jauno LZP, ministre B.Rivža uzsvēra tās īpašo lomu Latvijas zinātnes un pētniecības attīstībā un novēlēja jaunajai padomei panākumus darbā. Ministre pateicās arī līdzšinējam LZP priekšsēdētājam, akadēmiķim Jurim Ekmanim par ieguldījumu padomes vadībā un darbā.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka nākamās LZP sēdes notiks 21.maijā un 28.maijā.

Zinātnes padomes darbību nosaka Zinātniskās darbības likums, bet jauno LZP sastāvu šā gada 8.maijā apstiprināja Ministru kabinets. LZP dalībnieki ir no Izglītības un zinātnes ministrijas – valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos Kristīne Vāgnere; no Latvijas Zinātņu akadēmijas – Andrejs Siliņš, Juris Jansons, Elmārs Grēns un Bruno Andersons; no Latvijas Zinātnieku savienības − Aivars Āboltiņš; no Latvijas Rektoru padomes − Jānis Vētra; un pa vienam pārstāvim no zinātnes nozaru ekspertu komisijām – Mārcis Auziņš no dabaszinātņu un matemātikas komisijas; Leonīds Ribickis no Inženierzinātņu un datorzinātnes komisijas; Valdis Pīrāgs no Bioloģijas un medicīnas zinātnes komisijas; Edīte Birģele no Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu komisijas un Benedikts Kalnačs no Humanitāro un sociālo zinātņu komisijas.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, LZP kompetencē ietilpst:
* priekšlikumu sagatavošana valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādei;
* priekšlikumu izstrāde zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta sagatavošanai;
* zinātniskajai darbībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un to izmantošanas uzraudzība, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;
* konkursa kārtībā pieteikto no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu projektu un programmu izvērtēšana (ekspertīze) un šā procesa atklātuma nodrošināšana;
* no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu zinātniska izvērtēšana un apkopošana, rezultātu pieejamības nodrošināšana;
* starptautiskās zinātniskās sadarbības organizēšana un veicināšana;
* atzinumu sniegšana par licencēšanai vai akreditēšanai iesniegtajām doktora studiju programmām;
* Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk — ekspertu komisija) izveidošana, to darba kārtības noteikšana un kontrole;
* ar tās darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana;
* zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv