Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Integrācijas sekretariātam aprit 5 gadi!

Publicēts 2007-11-27 00:55:22

Samazināt palielināt tekstu

Lai koordinētu un attīstītu sabiedrības integrācijas procesus, veidojot savstarpēji iecietīgu un cieņpilnu attieksmi, jau piecus gadus strādā vienīgā valsts institūcija, kas veido politiku sabiedrības saliedēšanai - Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas sekretariāts.

Sabiedrības integrācija ir process, kurā iesaistīta visa sabiedrība un kas visiem sabiedrības locekļiem nodrošina labklājību daudzveidīgā sabiedrībā. Sekretariāts cenšas lūkoties nākotnē, lai Latvijā būtu cilvēki, kuri dzīvotu cieņā viens pret otru un Latvijas valsti.

Integrācijas sekretariāts, atskatoties uz piecos gados paveikto, atzīst, ka ir realizētas daudz veiksmīgas aktivitātes sabiedrības saliedēšanā. Vienlaicīgi ir strādāts pie pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas; tautiešu atbalsta ārvalstīs, viņu kultūras identitātes saglabāšanu; sniegts atbalsts mazākumtautībām; lībiešu (līvu) kultūras un tradīciju saglabāšanas, kā arī tiek pievērsta uzmanība diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai izstrādātas un īstenotas virkne programmu, piemēram, Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma, Nacionālā programma iecietības veicināšanai, Latviešu diasporas atbalsta programma, Valsts programma "Čigāni (romi) Latvijā" 2007. - 2009. gadam, Valsts ilgtermiņa mērķprogramma "Lībieši Latvijā".

Stiprinot pilsonisko sabiedrību, Latvijā ir radīti lieliski piemēri kā to nodrošināt un attīstīt. Piemēram, ir izveidoti Reģionālie nevalstisko organizāciju resursu centri – Rīgā, Jelgavā, Talsos, Madonā, Daugavpilī, kas kalpo par palīgu ne tikai nevalstiskajām organizācijām reģionos, bet arī pašvaldībām.

2005.gada pavasarī LR Saeima ratificēja Vispārējo mazākumtautību konvenciju, pieņemot likumu Par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Konvencija nosaka, piemēram, ka puses veicina tolerances garu un starpkultūru dialogu un veic efektīvus pasākumus, kas veicinātu savstarpēju cieņu un sapratni, un sadarbību starp visām personām.

Tāpat Sekretariātam ir izveidojusies konstruktīva sadarbība ar ministrijām, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām, kā arī ar ārvalstu sadarbības partneriem. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies arī ar Naturalizācijas pārvaldi, ar kuru ir uzsākts kopīgs darbs pie pētījuma par pilsonības iegūšanas motivāciju un citiem aktuāliem integrācijas un pilsoniskuma jautājumiem.

Veidojot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība kļūst arvien redzamāka un pamanāmāka, Sekretariāts sniedz konsultācijas, finansiāli un informatīvi atbalsta organizētās aktivitātes, kas ir vērstas uz sabiedrības saliedēšanu.

Sadarbībā ar Sekretariātu ir organizēti vairāk kā 1300 NVO pasākumi, kurus kopā apmeklējuši ap 30 tūkstoši interesenti. Sekretariāts darbības laikā nodrošinājis atbalstu vairāk kā 2000 iniciatīvām un projektiem.

Kopš Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, Sekretariāta pienākums ir arī palīdzēt valstīm, kurām klājas grūtāk. Sekretariāts ir noslēdzis vairākus sadarbības memorandus, piemēram, ar Gruzijas valsts ministriju pilsoniskās integrācijas jautājumos. Šo memorandu ietvaros Sekretariāta speciālisti dalās pieredzē par integrācijas politikas veidošanu un attīstīšanu.

Šajā nedēļā Sekretariāts veltīs īpašu uzmanību tam, lai atskatītos, kas ir paveikts kompetencē esošajos jautājumos un informēs par turpmākajiem plāniem. Sekretariāta mājas lapā ir izveidota īpaša sadaļa "Sekretariātam – 5 gadi!", kurā ik dienas būs jauna informācija.

Uzziņai:
2002.gada 21.novembrī LR Saeima izteica uzticību īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās, bet tā paša gada 27.decembrī ar Ministra kabineta noteikumiem tika izveidots īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.


www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv