Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Integrācijas sekretariāts aicina diasporas NVO pieteikties dotācijām

Publicēts 2007-09-12 17:03:30

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu nevalstisko organizāciju (NVO) aktīvāku darbību un latviešu diasporas etniskās identitātes stiprināšanu, piederību savai etniskajai dzimtenei, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts aicina ārzemju latviešu NVO pieteikties uz valsts dotācijām.

"Latviskās identitātes saglabāšana arī ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas iedzīvotājiem ir svarīga sastāvdaļa mūsu tautas attīstībai un atpazīstamībai pasaulē. Līdz šim dotāciju ietvaros ir realizēti dažādi projekti, kas ir veicinājuši, piemēram, lielāku informācijas apriti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas iedzīvotājiem par Latvijā notiekošajiem pasākumiem," uzsver ministrs Oskars Kastēns.

Valsts programmas "Latviešu diasporas atbalsta programma 2004. - 2009. gadam" ietvaros no valsts budžeta latviešu diasporas nevalstiskajām organizācijām tiek piešķirtas valsts budžeta dotācijas. Dotācijām iespējams pieteikties no līdz š.g. 10. oktobrim, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas atrodama Sekretariāta mājas lapā.

Kopējais finansējuma apjoms, kas tiks sadalīts dotācijās, ir 70 tūkstoši Ls. Dotāciju piešķiršanas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu latviešu biedrībām, apvienībām un centriem ārvalstīs, nodrošinot to etniskās identitātes saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī popularizējot latviešu kultūru un tradīcijas ārvalstīs dzīvojošo latviešu kopienu mītnes zemēs.

2007. gada maijā finansiāls atbalsts piešķirts pavisam 31 latviešu diasporas NVO vairāk nekā 70 tūkstošu latu vērtībā.

Pieteikumus uz valsts dotācijām diasporas NVO aicinātas iesniegt Elizabetes ielā 20.
Sīkāku informāciju par dotāciju piešķiršanas un kontroles kārtību, kā arī pieteikuma veidlapu iespējams iegūt Sekretariāta mājas lapā http://www.integracija.gov.lv.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv