Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Integrācijas sekretariāts iesniedz valdībai informatīvo ziņojumu par izceļojošo iedzīvotāju atgriešanu Latvijā

Publicēts 2007-08-23 13:07:07

Samazināt palielināt tekstu

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts šodien, 23. augustā, valdībai iesniedz informatīvo ziņojumu ar konkrētu rīcības plānu, lai veicinātu izceļojušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā.

"Darba grupa, kas izstrādāja priekšlikumus, ir sagatavojusi realizējamas aktivitātes. Manuprāt, īstenojot tās, mēs varētu ietekmēt iedzīvotāju atgriešanos Latvijā un rast tādus apstākļus, kas veicinātu arī esošo Latvijas iedzīvotāju vēlmi palikt valstī. Viens no galvenajiem priekšlikumiem ir dubultpilsonības ieviešana ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas iedzīvotāju bērniem, kas veicinās saiknes saglabāšanu ar dzimteni, stimulējot ārvalstīs dzīvojošo vēl aktīvāku iesaistīšanos Latvijā notiekošajos procesos un viņu atgriešanos Latvijā," uzsver ministrs Oskars Kastēns.

Ziņojums paredz dubultpilsonības pieļaujamības paplašināšanas ieviešanu ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju bērniem, kā arī izskatīt iespēju to piešķirt laulātajiem draugiem. Arī Sekretariāta veiktajā aptaujā 92% ārpus valsts dzīvojošie respondenti atzīst, ka Sekretariāta ierosinājums ir nepieciešams un atbalstāms.

Dokuments problēmas risināšanai paredz sistemātisku pieeju un darbību sekojošos virzienos: izceļošanas un atgriešanās pastāvīgs monitorings, masveidīgas izbraukšanas prevencija, atgriešanās veicināšana, atgriešanās atvieglošana un reintegrācija.

Ziņojumā priekšlikumi vērsti divos galvenajos virzienos: dzīves un darba apstākļu uzlabošana Latvijā, un motivācijas pasākumi. Dzīves un darba apstākļu uzlabošana Latvijā paredz, piemēram, pilnveidot kontroles mehānismu darba līgumu neslēgšanas un nodokļu nemaksāšanas no darba devēju puses mazināšanai; publiskās un privātās sadarbības attīstīšanu, atbalstot iedzīvotāju komercdarbības iniciatīvas; kontroles mehānisma pilnveidošanu "aplokšņu algu" mazināšanai.

Savukārt kā galvenie motivācijas pasākumi ir noteikti: informatīvās saiknes nodrošināšana ārvalstīs dzīvojošajiem (plaši pieejama informācija par darba iespējām Latvijā, politiskās līdzdalības veicināšana u.c.), sabiedrības izglītošana (atvērtības, izpratnes par brīvo iedzīvotāju kustību, tolerances veicināšana u.c.).

Par galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki vēlas pamest Latviju, darba grupa izvirzīja vairākas pamatproblēmas, piemēram, valsts un darba devēju nevērīgo attieksmi pret strādājošajiem un viņu vajadzībām, birokrātiskos šķēršļus dažādu jautājumu risināšanā (tostarp uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekmīgai mazo un vidējo uzņēmumu darbībai), niecīgo darba atalgojuma apmēru, kas bieži ģimenei pat neļauj apmierināt tās pamatvajadzības u.c.

Sekretariāta veiktajā aptaujā, kas tika veikta laikā no 24. līdz 31.jūlijam, piedalījās 270 respondenti no 17 valstīm. Aptaujā uz jautājumu - Vai minētā dubultpilsonības ieviešana, jūsuprāt, kaut kādā veidā stimulētu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā? - 96% respondentu atbildēja apstiprinoši, no kuriem 27% norādīja, ka dubultpilsonības ieviešana viņus stimulētu atgriezties tikai vienlaicīgi ar citiem labklājības veicinošajiem pasākumiem.

Ziņojums pieejams Sekretariāta mājas lapas sadaļā Aktualitātes.

Uzziņai:
Darba grupu par izceļojošo iedzīvotāju atgriešanu Latvijā izveidoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, un tās uzdevums bija sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā informatīvu ziņojumu ar konkrētu rīcības plānu, lai veicinātu izceļojušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā. Darba grupā bija īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis, Eiropas Latviešu apvienības valdes priekšsēdētāja Dace Līga Lutere – Timmele, Valstiskās privātās partnerības asociācijas valdes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs, Latviešu Apvienības Latviešiem Īrijā priekšsēdētāja vietnieks Normunds Ābols – Āboliņš, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības pārstāvniecības Rīgā vadītājs Jānis Andersons, Nodarbinātības Valsts aģentūras direktora vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Iveta Ļubļina u.c.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts; Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv