Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Oskara Kastēna paziņojums

Publicēts 2007-03-22 08:39:11

Samazināt palielināt tekstu

Vēlos aicināt ikvienu masu mediju un reklāmas industrijas pārstāvi būt iecietīgiem, neradot stereotipus un aizspriedumus par citu rasu un tautību pārstāvjiem reklāmās, jo tās spēcīgi veicina priekšstatu veidošanos, stereotipus un tēlus sabiedrībā.

Lai arī reklāma ir līdzeklis, ar kuru uzņēmums vai institūcija sevi pozicionē darba tirgū, ir jāievēro ētikas principi. To paredz arī Latvijas Republikas Reklāmas likums, kas nosaka, ka reklāmā aizliegts paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ.

Starptautiskajā pretrasisma dienā, 21.martā, laikrakstā "5 min" ieraudzīju diskriminējošo reklāmu, kurā uzņēmuma SIA "Famar-Desi" veikalu tīkls Būvniecības ABC reklamē savus produktus ar aizskarošu attēlu un tekstu. Vēlos lūgt uzņēmumu un reklāmas aģentūru SIA "Inorek&Grey", kura ir izstrādājusi šo reklāmu, izvērtēt reklāmas ētiskumu un neiecietību pret citu valstu darbaspēku.

Reklāma sabiedrību ne tikai informē, bet arī izglīto, līdz ar to tajās nevajadzētu atspoguļot rasistiskus un diskriminējošus attēlus, radot jaunus stereotipus sabiedrībā.

Mūsu valsts nekādā gadījumā nedrīkst diskriminēt nevienu cilvēku viņa rases, ādas krāsas, reliģiskās piederības vai citu apstākļu dēļ. Ne tikai savstarpējā saskarsmē, bet arī masu medijos un reklāmās ir jābūt savstarpējai cieņai un izpratnei pret ikvienu Latvijā dzīvojošu cilvēku.

Oskars Kastēns
Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Rasisms;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv