Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts sniedz atbalstu latviešu diasporas nevalstiskajām organizācijām

Publicēts 2007-05-30 11:44:55

Samazināt palielināt tekstu

Lai stiprinātu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu saikni ar Latviju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atbalstījis trīsdesmit vienu projektu, ko iesniegušas latviešu diasporas nevalstiskās organizācijas. Kopējā projektiem piešķirtā summa ir 67 000 latu.

"Ir svarīgi sniegt finansiālu atbalstu latviešu diasporas organizācijām, lai popularizētu latviešu tradīcijas un palīdzētu mums nezaudēt saikni ar tautiešiem ārvalstīs. Atbalstītie projekti dos iespēju daudziem mācīties dzimtajā valodā un ievērot mūsu tautas tradīcijas," atzīst īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēns.

Dotāciju programmas mērķis ir ārzemēs dzīvojošo latviešu diasporas pārstāvju etniskās identitātes un latviešu kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana. Atbalstīto projektu vidū ir visdažādākās aktivitātes, lai atbalstītu un informētu ārvalstīs dzīvojošos tautiešus: latviešu filmu festivāls, nometnes, latviešu dziesmu un deju nodarbības, 18.novembra svinēšana, atbalsts latviešu skolām un bērnudārziem u.c.

Finansējumu projektu realizācijai ieguva Sanktpēterburgas Latviešu biedrība, Gruzijas latviešu biedrība, Latviešu –Dāņu biedrība, Nīderlandes latviešu biedrība "Latvija", Biedrība "Mēs –latvieši pasaulē", Klīvlandes Latviešu biedrība, Brazīlijas latviešu kultūras asociācija, Čikāgas latviešu bērnudārzs "Stariņš", Magadānas pilsētas sabiedriskās organizācija "Pribaltijskoje zemļačestvo Kolima -Baltija", Brazīlijas latviešu kultūras asociācija, Latviešu biedrība Īrijā, Smoļenskas reģionālā SO "Latviešu biedrība "Saknes"", Sibīrijas latviešu etnokultūras centrs "Augšbebri", Krasnojarskas novada reģionālā sabiedriskā organizācija "Latgaliešu kultūras centrs", Taras vietējā nacionālā latviešu kultūras autonomija, Berlīnes latviešu biedrība, Latviešu biedrība Sanktpēterburgā, Latviešu biedrība "Gaudeamus", Latviešu biedrība Beļģijā u.c.

Uzziņai

2004. gadā ir apstiprināta Latviešu diasporas atbalsta programma, kuras mērķis ir nostiprināt latviešu diasporas saistību ar Latviju un piederības sajūtu savai etniskajai dzimtenei, radot vienotu sistēmu sadarbības uzturēšanai.

Pašlaik aktīvākās latviešu kopienas ir ASV, Austrālijā, Kanādā un Vācijā. Šajās valstīs ir gan daudz bijušo Latvijas iedzīvotāju, viņu pēcteču, gan arī norit aktīva sabiedrisko organizāciju darbība, tiek rīkoti dažādi pasākumi. Šajās valstīs darbojas arī latviešu skolas, draudzes un dažādi pašdarbības kolektīvi. Liels skaits bijušo Latvijas iedzīvotāju, viņu pēcteču dzīvo arī Brazīlijā un Krievijā.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv