Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Izbeigtas četras pārkāpuma procedūras pret Latviju

Publicēts 2008-05-21 15:45:55

Samazināt palielināt tekstu

20.05.2008

Eiropas Komisija 2008. gada maijā ir pieņēmusi lēmumu par četru pārkāpuma procedūru izbeigšanu pret Latviju. Trīs no pārkāpuma procedūrām, ko Eiropas Komisija(turpmāk – EK) izbeidza, bija jau argumentētā atzinuma stadijā un viena formālās vēstules stadijā.

Divas pārkāpuma procedūras tika ierosinātas 2007. gada sākumā par nesavlaicīgu direktīvu pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā par Eiropas Parlamenta un padomes direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, un par Komisijas direktīvu 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām, darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem.

Viena no pārkāpuma procedūrām tika ierosināta par Padomes direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos nesavlaicīgu pārņemšanu.

Tika izbeigta arī pārkāpuma procedūra, kas bija tikai formālās vēstules stadijā par Padomes direktīvas 2006/109/EK, ar ko pielāgo direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos.

Pārkāpuma procedūrai ir iespējamas trīs stadijas, kuru laikā dalībvalsts no EK saņem neformālu paziņojumu, formālu paziņojumu un argumentētu atzinumu. Neformālā paziņojuma nosūtīšana nav obligāts priekšnosacījums pārkāpuma procedūras uzsākšanai. Savukārt formālais paziņojums un argumentētais atzinums ir obligāti priekšnosacījumi, kas noteikti EK dibināšanas līguma 226.pantā, un tikai pēc šo priekšnosacījumu veikšanas EK drīkst vērsties Eiropas Kopienu Tiesā, uzsākot tiesvedību pret Latviju.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv