Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

IZM aicina izglītības pārvalžu vadītājus aktīvi turpināt darbu

Publicēts 2007-09-18 23:53:36

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 2007.gada 18.septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notika šī mācību gada pirmais izglītības pārvalžu vadītāju seminārs, kurā tika pārrunāti reģionālo konferenču rezultāti, izglītības pārvaldība administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un citas aktualitātes izglītībā.

Sveicot visus jaunajā mācību gadā, semināru atklāja izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža. Ministre izteica pateicību par izglītības pārvalžu līdzdalību Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu reģionālo konferenču "Dialogs un saskaņota rīcība izglītībā" rīkošanā un informēja par 2007.gada 6.oktobrī plānoto Latvijas Pedagogu forumu, kura laikā foruma dalībniekus iepazīstinās ar konferenču rezultātiem, kā arī notiks IZM Gada balvas pasniegšana 30 izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem.

Pārrunājot konferenču rezultātus un izglītības pārvaldību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, ministre B.Rivža norādīja, ka sarunās ar pašvaldību vadītājiem izglītības pārvalžu darbs tika atzinīgi novērtēts, jo tās nodrošina mācību metodisko darbu, centralizēto eksāmenu norisi, veido saikni starp izglītības iestādēm, izglītības pārvaldi un IZM, kā arī veic citas būtiskas funkcijas. Šobrīd IZM apkopo viedokļus un priekšlikumus, lai nodrošinātu efektīvu izglītības pārvaldības modeli arī nākotnē.

Izglītības pārvalžu vadītāji tika iepazīstināti ar Nacionālās programmas "Pedagoģiskās korekcijas programmas īstenošana ieslodzījuma vietās" "Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, aprobācija un īstenošana" ietvaros paveikto. Aptuveni viena ceturtā daļa ieslodzīto nav ieguvuši pat pamatizglītību un valsts mērķis ir ar izglītības palīdzību mazināt šo cilvēku sociālo atstumtību, lai nodrošinātu veiksmīgu reintegrāciju sabiedrībā. Projektā ir iesaistīti astoņi cietumi, kas sadarbībā ar izglītības iestādēm īstenos pedagoģiskās korekcijas programmu ieslodzītajiem.

Izglītības pārvalžu vadītājus semināra laikā iepazīstināja ar jaunumiem Izglītības satura un eksaminācijas centra darbā, aktuālo augstākajā izglītībā, informēja par Veselību veicinošo skolu projektu, vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtību, jaunām iespējām biznesa izglītībā, kā arī par pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeli un tā aprobāciju 2007./08. mācību gadā.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv