Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

IZM: atbilstošāko risinājumu pedagogu algu samazināšanā jāatrod kopīgi visām izglītībā iesaistītajām pusēm

Publicēts 2009-04-17 08:24:40

Samazināt palielināt tekstu

15.04.2009

Šodien, 15.aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā izglītības pārvalžu vadītāju seminārā viens no svarīgākajiem apspriežamajiem jautājumiem bija finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” virtuālās modelēšanas rezultātu analīze un plānotais 20% samazinājums mērķdotācijai pedagogu atalgojumam.

Lai iepazīstinātu ar apkopotajiem pašvaldību virtuālās modelēšanas rezultātiem, pagājušajā nedēļā IZM uz sanāksmi pulcējās darba grupa, kas izstrādāja priekšlikumus finansēšanas principa „nauda seko skolēnam” ieviešanai. Darba grupa apsprieda arī iespējamos risinājumus mērķdotācijas pedagogu atalgojumam samazināšanai, kas tiks īstenots līdz ar grozījumiem 2009.gada valsts budžetā. Minētie jautājumi ir būtiski saistīti, jo tas, kādā veidā tiks samazināta mērķdotācija, ietekmēs tālāko darbu saistībā ar finansēšanas principa „nauda seko skolēnam” ieviešanu.

Šodien, uzrunājot izglītības pārvalžu vadītājus, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un IZM Finanšu departamenta direktore Inga Štāle teica paldies izglītības pārvaldēm un to vadītājiem par virtuālās modelēšanas noslēgumā saņemtajiem vērtīgajiem priekšlikumiem, piemēram, saistībā ar skolēnu un skolotāju proporcijas palielināšanu, skolu filiāļu veidošanu un administrācijas samazināšanu, apvienoto klašu veidošanu u.c. Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka izglītībai paredzētie līdzekļi racionāli jāizmanto izglītības mērķu sasniegšanai, ka skolēnu skaits no deviņdesmito gadu beigām samazinās.

Rezultātu apkopošanas laikā no izglītības pārvaldēm saņemtie ieteikumi tika analizēti, veicot aprēķinus, kā varētu mainīties finanšu plūsma, ja veiktu izmaiņas plānotajos koeficientos. Turklāt, līdz šā mācību gada beigām plānots veikt nepieciešamos darbus, piemēram, izstrādāt grozījumus Ministru kabineta noteikumos, lai izglītībā strādājošiem būtu skaidrība par to, kā finanšu līdzekļi tiks sadalīti jaunajā mācību gadā, par jaunā finansēšanas modeļa aprēķinu kārtību un naudas sadales mehānismu.

Veicot aprēķinus par plānoto 20% samazinājumu mērķdotācijai pedagogu atalgojumam, IZM apzinājusi visas iespējas un piedāvājusi sociālajiem un sadarbības partneriem apspriešanai vairākus variantus, akcentējot katra varianta priekšrocības un trūkumus, turklāt norādot, ka variantus iespējams kombinēt. Pašreiz atalgojuma samazināšanai tiek piedāvāti seši iespējamie risinājumi: par 20% samazinot darba samaksu par 1 likmi (21 kontaktstundu), atsakoties no pēdējos gados paveiktā – papildu pienākumu apmaksas (konsultāciju stundas, rakstu darbu labošana, gatavošanās stundām, klases audzināšana), tiek apspriesta arī 1 likmes palielināšana no 21 uz 27 kontaktstundām nedēļā, kvalitātes piemaksas samazināšana, iespēja doties bezalgas atvaļinājumā vasarā, skolotāju skaita samazināšana. Viens no variantiem likmi paredz paaugstināt līdz 31 kontakstundai, par kuru tiktu maksāti 415 latu, un šajā summā ietilptu arī samaksa par konsultācijām, rakstu darbu labošanu, gatavošanos stundām un klases audzināšanu.

Jau pagājušajā nedēļā darba grupas izstrādātie un šodienas sanāksmē prezentētie priekšlikumi tika nosūtīti visām izglītības pārvaldēm, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, lai kopīgu diskusiju un darba rezultātā lemtu par piemērotākā risinājuma izvēli, kā arī meklētu papildu risinājumus, kā organizēt mācību procesu, lai finansējuma izlietojums izglītības sistēmā būtu efektīvāks. Tuvākajā laikā darba grupai, kurā strādā IZM speciālisti un sociālie un sadarbības partneri – pārstāvji no LIZDA, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, pašvaldību izglītības pārvaldēm u.c., jāvienojas, kurš no piedāvātajiem sešiem variantiem tiek atzīts par piemērotāko.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv