Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

IZM: profesionālās izglītības sistēmas pilnveide notiek sadarbībā ar partneriem un ir vērsta uz tās ilgtspējīgu attīstību

Publicēts 2009-12-09 16:37:54

Samazināt palielināt tekstu

07.12.2009

Profesionālās izglītības sistēmas un satura pilnveide un sakārtošana notiek ciešā sadarbībā ar partneriem un tās mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu jomas attīstību. Turklāt, saskaņā ar 15.septembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē saņemtu uzdevumu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programmas projektu izstrādājusi, uzklausot visu iesaistīto pušu – profesionālās izglītības iestāžu, nozaru asociāciju, pašvaldību, plānošanas reģionu u.c. viedokļus un priekšlikumus. Šī programma būs konceptuāls dokuments, lai IZM un profesionālās izglītības iestāžu direktori sadarbībā ar pašvaldībām u.c. partneriem turpinātu darbu pie izglītības attīstības un investīcijas stratēģijām, nākotnē nodrošinot mūsdienīgu, kvalitatīvu un resursefektīvu profesionālo izglītību, kā arī integrētu skatījumu uz izglītības piedāvājuma nodrošināšanu pašvaldībās.

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana un šo skolu turpmākas attīstības nodrošināšana IZM dienaskārtībā ir jau no 2009.gada sākuma, kad tika aizsāktas diskusijas nepieciešamajiem uzlabojumiem un izmaiņām profesionālās izglītības sistēmā un iestāžu tīklā, kā arī pašās iestādēs, lai nākotnē nodrošinātu resursefektīvu, bet tajā pašā laikā kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Jau iepriekš pausti dažādu pušu viedokļi, īpaši – darba devēju, ka profesionālās izglītības jomā nepieciešamas pārmaiņas. Šajā gadā Ministru kabinets apstiprināja koncepciju „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, kas iezīmē strukturālas pārmaiņas profesionālās izglītības sistēmā, taču, lai paralēli tam nodrošinātu arī skolu tīkla sakārtošanu, 2009.gadā nodrošināts profesionālās izglītības iestāžu sakārtošanas 1.posms – slēgta 1 profesionālās izglītības iestāde, bet reorganizētas 9. Taču, lai mērķtiecīgi īstenotu nākamos soļus, IZM veikusi detalizētu skolu darbības rādītāju un demogrāfisko tendenču analīzi, uzklausījusi iesaistīto pušu viedokļus un priekšlikumus, kā rezultātā izstrādāta profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programma, kuru plānots īstenot pakāpeniski – 6 gadu laikā. Līdzīgas pārmaiņas pēdējo 10 gadu laikā notikušas arī abās Baltijas valstīs, piemēram, Igaunijā no 62 skolām 1999.gadā pašlaik ir 30.

IZM profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programmas projektu 2009.gada 24.novembrī nodevusi apspriešanai. Projekts pilnā redakcijā, programmas kopsavilkums un prezentācija par programmu ievietota IZM mājaslapā: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/4482.html, lai ikvienam nodrošinātu iespējas iepazīties ar to. 2009.gada 2.decembrī projekts apspriests profesionālās izglītības iestāžu direktoru seminārā, 3.decembrī – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē, bet 17.novembrī ar programmas projektu tika iepazīstināti arī Saeimas atbildīgās komisijas deputāti, kuri atzinīgi novērtēja uzsākto darbu. Paralēli tam notiek  IZM pārstāvju tikšanās plānošanas reģionos.

Pašlaik notiek iesniegto viedokļu apkopošana un programmas projekta gala redakcijas precizēšana, lai tuvākajā laikā to iesniegtu izskatīšanai Ministru kabinetā. IZM programmas projekta izstrādes gaitā saņēmusi konstruktīvu nozares profesionāļu skatījumu uz profesionālās izglītības sistēmu, saturu un iestāžu tīklu kopumā, jo tikai šāds redzējums ir vērsts uz ilgtspējīgu attīstību.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv