Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

IZM un VUGD skolotājus un vecākus aicina atbildīgi organizēt svētku sarīkojumus un sekot līdzi bērnu gaitām skolēnu brīvdienās

Publicēts 2007-12-19 11:39:34

Samazināt palielināt tekstu

18.12.2007

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), gatavojoties Ziemassvētkiem un Jaunā gada sagaidīšanai, aicina izglītības iestāžu darbiniekus, bērnus un jauniešus, kā arī viņu vecākus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni un neaizmirst par drošības pasākumiem, kuri obligāti jāievēro.

Izglītības iestāžu svētku pasākumos svarīgi ielāgot, ka:
Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek ievērotas ugunsdrošības normas;
Izglītības iestādes rīkotajos masu pasākumos noteikt par ugunsdrošību atbildīgo personu, kas ir instruēta par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā;
Eglītes aizliegts novietot evakuācijas ceļos;
Eglīšu un telpu rotāšanai (izgaismošanai) aizliegts izmantot stearīna vai vaska sveces vai pašdarinātas elektroietaises;
Ja svētku sarīkojumos izmanto pirotehniskos izstrādājumus, jāievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības un pirotehnisko izstrādājumu drošības instrukcijas;
Apmeklētāju skaits svētku sarīkojumos nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo, ievērojot normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku;
Svētku sarīkojumus aizliegts rīkot telpās ar aizrestotiem logiem;
Telpās, kur notiek masu pasākumi, krāsns kurināšana jāpārtrauc divas stundas pirms pasākuma.

Bērni visvairāk gaida svētkus, tomēr izglītības iestāžu darbiniekiem un vecākiem jāatceras, ka svētku sarīkojumos vēl uzmanīgāk nekā ikdienā jāseko līdzi svētku norisei, lai bērnu drošība netiktu apdraudēta.

Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti gūst dažādu pirotehnikas izstrādājumu lietošana, tādēļ IZM un VUGD aicina klašu audzinātājus pārrunās ar bērniem atgādināt par piesardzību, kas nepieciešama, rīkojoties ar uguni un pirotehnikas izstrādājumiem. Tāpat IZM un VUGD aicina bērniem un vecākiem svētku dienas pavadīt kopā ģimenes lokā, bet bērnu un jauniešu vecākus aicina rūpīgi sekot līdzi bērnu gaitām skolēnu brīvdienās.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv