Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Izmaiņas noteikumos par dzeramo ūdeni

Publicēts 2009-07-30 11:24:54

Samazināt palielināt tekstu

28.07.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība””.

Izmaiņas noteikumos izstrādātas ar mērķi saglabāt augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, precizējot dzeramā ūdens obligātās kvalitātes un nekaitīguma prasības, kā arī monitoringa un kontroles kārtību.

Noteikumos precizētas monitoringa veikšanas prasības atsevišķos pārtikas apritē iesaistītos pārtikas uzņēmumos.

Lai samazinātu administratīvo slogu dzeramā ūdens monitoringa veikšanai mazajiem ūdens piegādātājiem un komersantiem, kas piegādes zonā izplata vai saražo ūdeni līdz 100 m3 dienā, grozījumi paredz samazināt auditmonitoringa skaitu līdz vienai reizei sešos gados, kā arī noteikt, ka Sabiedrības veselības aģentūra var samazināt nosakāmos rādītājus audita monitoringā.

Turpmāk komersantiem, kuriem dzeramais ūdens tiek piegādāts pa publiskajām ūdensapgādes sistēmām, nebūs jāsaskaņo ikgadējā kārtējā monitoringa programma Sabiedrības veselības aģentūrā.

Noteikumos precizētas dzeramā ūdens atbilstības vietas, piemēram, izglītības, ārstniecības un sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, kā arī ūdens piegādātāja, ūdensvada īpašnieka vai komersanta atbildība un rīcība, veicot korektīvus pasākumus neatbilstību novēršanai.

Tāpat noteikumos veikti precizējumi īpašo normu piešķiršanas kārtībai, kā arī kontrolējošo institūciju, Sabiedrības veselības aģentūras un Veselības ministrijas rīcība.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv