Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Māksla, kultūra, literatūra, izstādes un izklaide

Iznākusi meža nozares terminu vārdnīca

Publicēts 2007-03-06 12:54:28

Samazināt palielināt tekstu

Ar Meža attīstības fonda atbalstu izdota vārdnīca "Meža nozares termini", kas Latvijā ir otrā šāda veida vārdnīca par meža nozari valsts valodā. Vārdnīca izveidota, jo, izvēršoties starptautiskajai sadarbībai meža nozarē un paplašinoties Eiropas Savienības normu piemērošanai, radusies nepieciešamība terminu konsekventākai pielietošanai.

Vārdnīcā apkopoti termini no Eiropas Savienības un citu starptautisko tiesību aktu tulkojumiem latviešu valodā, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos lietotie termini. Vārdnīca domāta meža nozares speciālistiem un studentiem, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības iestāžu tulkiem, kas savā darbā sastopas ar meža nozares terminoloģiju.

Vārdnīcu izdevusi valsts aģentūra "Tulkošanas terminoloģijas centrs" sadarbībā ar meža nozari, lai papildinātu jau esošos meža nozares terminu krājumus, no kuriem īpaši jāatzīmē Jāņa Dolača "Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca".

Izdevumu veidojusi Meža nozares terminoloģijas darba grupa Gaidas Zirdziņas vadībā, vārdnīcā skaidrojot vairāk nekā 1650 terminu. Darba grupā darbojās pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Tulkošanas un terminoloģijas centra, Valsts meža dienesta, Latvijas Meža nozaru arodbiedrības, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta "Silava", Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas, Latvijas Koksnes ķīmijas institūta u.c. institūcijām.

Grāmatu tuvākajā laikā bez maksas saņems Zemkopības ministrija, citas ar meža nozari saistītās valsts institūcijas, meža nozares sabiedriskās un profesionālās organizācijas, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Mežzinātnes institūts "Silava". Šajās organizācijās un iestādes ar meža nozares terminu vārdnīcu varēs iepazīties arī jebkurš interesents.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Meža attīstības fonds; Tulkošanas terminoloģijas centrs;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv