Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Izsludina 3.Valmieras fotokonkursu

Publicēts 2008-05-22 18:50:19

Samazināt palielināt tekstu

Lai atlasītu mākslinieciski kvalitatīvas un interesantas fotogrāfijas Valmieras pilsētas informatīvo izdevumu veidošanai un izstādei, Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina 3. Valmieras fotokonkursu.

Konkursā var piedalīties jebkura persona, kas iesniegusi pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši nolikumam. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 30 fotoattēlus.

Bildēm jāraksturo Valmieras pilsēta un tās sabiedriskās aktivitātes, jāaptver Valmieras kultūrvēsturiskie objekti, pilsētvide, piemēram, ielas, parki, mākslas objekti, Gauja u.c., tūrisms, aktīvā atpūta un sports, Valmieras kultūras, sporta un izklaides pasākumi. Bildēs var atspoguļot arī pilsētas viesus un iedzīvotājus iepriekšminētajos objektos un pasākumos.

Fotoattēli iesniedzami līdz 2008. gada 30.septembrim plkst.17.00. Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10. Bilžu izmērs: 21 cm X 15 cm. Iesniedzot fotoattēlu, jāiesniedz arī tā fotonegatīvs vai digitālais fails min A4 fotoattēla offset drukas kvalitātē (min. 300 dpi izšķirtspēja). Fotoattēli ar fotonegatīviem vai digitāliem failiem jāiesniedz A4 izmēra aploksnē. Uz aploksnes jānorāda iesniedzēja (autora) vārds, uzvārds, datums un uzraksts "Valmieras fotokonkursam". Piedāvājumam jāpievieno aizpildīta pieteikuma anketa.

Iesniegtos attēlus izvērtēs Valmieras pilsētas pašvaldības izveidotā konkursa rezultātu izvērtēšanas komisija pašvaldības izpilddirektora vietnieka Māra Heinola vadībā.

Konkursa ietvaros tiks izvēlēti ne vairāk kā 45 labākie fotoattēli

Pretendents, kas konkursa kārtībā tiks atzīts par uzvarētāju saņems naudas balvu LVL 150, otrā vieta – LVL 100, bet trešā vieta LVL 70. Par katru fotoattēlu, kurš tiks izstādīts kopīgā izstādē, tās autori iegūs atlīdzību LVL 15 apmērā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10, Valmierā, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2. Elektroniski konkursa nolikums pieejams internetā www.valmiera.lv, kā arī saņemams, sūtot pieprasījumu uz adresi [email protected].

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv