Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Izsludina dabas parka "Abavas senleja" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Publicēts 2007-03-15 14:55:29

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 15. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" .

Vides ministrijas izstrādātais dabas parka "Abavas senleja" (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts atbilst teritorijas dabas aizsardzības plānā izvirzītajam dabas parka apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķim – saglabāt dabas parkā dominējošās atklātās palieņu pļavas, parkveida pļavas, atsevišķus augošus vecus ozolus un īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Noteikumu projekts paredz dabas parka teritorijā noteikt trīs funkcionālās zonas – dabas lieguma, dabas parka un neitrālo zonu.

Dabas parks izveidots 1999. gada 9. martā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 83 "Noteikumi par dabas parkiem", tajā ietilpst dabas liegums "Čužu purvs", kas izveidots 1999.gada 15.jūnijā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem". Dabas parks iekļauts Latvijas Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Abavas senleja;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv