Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Izsludina Latvijas Zinātnes padomes sastāvu

Publicēts 2007-03-22 20:34:11

Samazināt palielināt tekstu

2007.gada 22.martā Valsts sekretāru sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pieteica izskatīšanai Ministru Kabineta (MK) rīkojuma projektu "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu", kurš izstrādāts, pamatojoties uz Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmo daļu un 15.pantu.

Rīkojuma projekts nosaka Latvijas Zinātnes padomes sastāvu.

Pārstāvji tiek deleģēti atbilstoši likuma 15.pantā noteiktajai kārtībai: no IZM − viens, no Latvijas Zinātņu akadēmijas – četri, no Latvijas Zinātnieku savienības − viens, no Rektoru padomes − viens pārstāvis un pa vienam pārstāvim no katras nozaru ekspertu komisijas (ir 5 zinātņu nozaru ekspertu komisijas).

Latvijas Zinātnes padome apstiprināta šādā sastāvā:

1. A.Āboltiņš - Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētājs, Dr.sc.ing.;
2. B.Andersons - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Dr.chem;
3. M.Auziņš - Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētājs, Dr.habil.phys.;
4. E.Birģele - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktore, Dr.habil.biol.;
5. E.Grēns - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktora vietnieks, Dr.habil.biol.;
6. J.Jansons - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, Dr.habil.sc.ing.;
7. B.Kalnačs - Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors, Dr.habil.philol;
8. V.Pīrāgs - Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas katedras vadītājs, Dr.med.;
9. L.Ribickis - Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors, Dr.habil.sc.ing.;
10. B.Rivža - Izglītības un zinātnes ministre, Dr.habil.oec.;
11. A.Siliņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Dr.habil.phys.;
12. J.Vētra - Latvijas Zinātnes padomes Rīgas Stradiņa universitātes rektors, Dr.habil.med.

Ministru kabineta rīkojuma projekta īstenošanai papildus finansējums no valsts budžeta nav nepieciešams.

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu" ir atrodams MK mājas lapas sadaļā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti, skatīt saiti http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30287741

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Zinātnes padome;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv