Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Izsludina plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālā plāna programmu 2007. – 2015.gadam

Publicēts 2007-07-27 09:13:13

Samazināt palielināt tekstu

26.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais programmas 2007. – 2015.gadam projekts "Plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālais plāns" (turpmāk – Programmas projekts).

Programmas projekts izstrādāts atbilstoši MK 2006.gada 17.augusta rīkojumā Nr.621 "Par koncepciju "Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves radušos plūdu draudus"" Vides ministrijai dotajam uzdevumam un 2006.gada 23.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajā "Kopējā nostājā" Nr.33/206 publiskotajam Direktīvas "Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību" projektam (turpmāk – Direktīvas projekts).

Direktīvas projekts uzdod veikt plūdu riska sākotnējo novērtējumu visā valsts teritorijā, pēc tā noteikt plūdu apdraudētās teritorijas un sagatavot plūdu riska pārvaldības plānus katram upju baseinu apgabalam. Ņemot vērā Direktīvas projekta prasības, Programmas projektā definēti kritēriji plūdu risku novērtēšanai, izvērtēti plūdu riski Latvijas teritorijā, veikta īsa plūdu vēsturisko seku un materiālo zaudējumu analīze un noteikts prioritāro plūdu riska vietu saraksts, kurās jāveic detalizēti izpētes vai pretplūdu aizsardzības pasākumi.

Šobrīd vienīgais plūdu riskus konstatējošais dokuments Latvijā ir Civilās aizsardzības plāns, kas ietver ļoti vispārīgu un nepietiekamu informāciju par plūdu riskiem.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv