Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Izstrādāta lauku un zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu kārtība

Publicēts 2008-03-14 11:11:47

Samazināt palielināt tekstu

13.03.2008

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu veidā", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Lai paaugstinātu lauksaimniecības sektora konkurētspēju, nepieciešams attīstīt ražošanu, veicināt gados jaunu saimnieku ienākšanu lauksaimniecības biznesā, kā arī sekmēt modernāku tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecībā.

Noteikumu projektā izstrādāti nosacījumi, kādā kārtībā veiks Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un lauksaimniecības, kā arī zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu veidā.

Normatīvais akts paredz, ka Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam (LAP) pasākums "Priekšlaicīgā pensionēšanās" radīs iespēju gados veciem saimniecību īpašniekiem, kuri nevēlēsies vai dažādu iemeslu dēļ nespēs turpināt un attīstīt saimniecisko darbību, varēs savu saimniecību vai tās daļu atdot, pārdot vai dāvināt, saņemot priekšlaicīgas pensionēšanās atbalstu un paturot zināmus resursus pārtikas ražošanai savam un ģimenes patēriņam.

Lai palielinātu uz tirgu orientētu saimniecību īpatsvaru kopējā saimniecību skaitā, jāveicina daļēji naturālo saimniecību darbības restrukturizācija. 58,4 % no kopējā saimniecību skaita 2003.gadā produkciju ražoja pašu patēriņam, nepārdodot neko. Katra trešā saimniecība ir tāda, kas pārdod mazāk nekā pusi no saražotās produkcijas apjoma. Tikai 13,4 % no kopējā skaita ir saimniecības, kas vairāk nekā pusi produkcijas ražo pārdošanai. Atbalsta saņemšanas iespējas LAP pasākumā "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai" ļaus kāpināt daļēji naturālo saimniecību jaudu.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai zvejnieki, kuriem aktīvās darba gaitas jāpārtrauc no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ, varētu saņemt kompensācijas, ļaujot tiem pārprofilēties un stimulējot darbības uzsākšanu citā jomā ārpus zvejniecības. Savukārt pasākums "Pirmstermiņa pensionēšanās" radīs iespēju gados veciem zvejniekiem, kuri strādājuši uz zvejas kuģiem, kas nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērķiem ārpus zivsaimniecības un kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj vai nevēlas turpināt darbu zvejniecībā, saņemt pirmstermiņa pensionēšanās atbalstu.

Noteikumu projekts attieksies uz LAP un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākumiem, kuriem atbalsts tiks piešķirts kompensāciju maksājumu veidā. Šo pasākumu īstenošanai nepieciešamais kopējais publiskais finansējums lauku un lauksaimniecības attīstībai būs 94 425 655 lati, no kuriem Latvijas valsts ieguldījums būs 23 606 414 lati un Eiropas Savienības ieguldījums 70 819 241 lats. Savukārt zivsaimniecības attīstībai paredzēti 5 195 373 lati, no kuriem Latvijas valsts ieguldījums 3 896 530 lati un Eiropas Savienības ieguldījums 1 298 843 lati.

Lai nodrošinātu minētā atbalsta piešķiršanu, papildus šim noteikumu projektam tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumu projekti, lai noteiktu valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību LAP pasākumiem "Priekšlaicīgā pensionēšanās", "Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana", "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai", "Ražotāju grupas", kā arī Rīcības programmas pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi".

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv