Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Izstrādātā programma veicinās augu, dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanu

Publicēts 2007-04-17 17:16:01

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto .programmu "Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas programma 2007. – 2009.gadam".

Programmas mērķis ir nodrošināt lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī izveidot vienotu sistēmu to saglabāšanai, dokumentēšanai, raksturošanai un izpētei.

Programma ir izstrādāta pamatojoties uz nacionālo vides politikas plānu 2004. – 2008.gadam, paredz izveidot lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu saglabāšanas sistēmu, veikt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgo meža teritoriju inventarizāciju, saglabāt meža bioloģisko daudzveidību, Latvijas ūdeņu bioloģisko daudzveidību un populāciju struktūru, aizsargāt zivju populāciju ģenētisko daudzveidību.

Tāpat programma izstrādāta pamatojoties uz bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu, kas paredz izstrādāt programmu lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu saglabāšanai, programmu mājdzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai, kā arī aizsargājamo meža biotopu sarakstu un nodrošināt šo biotopu aizsardzību. Tāpat programma paredz izstrādāt rīcības plānu lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo ģenētisko resursu saglabāšanai, izvērtēšanai un izmantošanai.

Programma iecerēta kā vidēja termiņa plānošanas dokuments 2007. – 2009.gadam, kas noteiks programmas mērķi, apakšmērķus, programmas darbības galvenos uzdevumus, programmas realizācijai nepieciešamo finansējumu un tā iespējamos avotus.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv