Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Izstrādāta valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai piešķiršanas kārtība

Publicēts 2007-02-22 12:12:21

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Normatīvajā aktā noteikti nosacījumi valsts un ES atbalsta saņemšanai tādiem Latvijas Lauku attīstības programmā 2007. - 2013.gadam iekļautajiem atbalsta pasākumiem kā "Lauku saimniecību modernizācija", "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības palielināšana" un "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai".

Dokumentā noteikts, ka uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kas atbilst noteikumu prasībām. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās, katrai kārtai nosakot pieejamo sabiedrisko finansējumu. Lauku atbalsta dienests, saskaņojot ar Zemkopības ministriju, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu, kārtai piešķirto sabiedriskā finansējuma apjomu un projektu īstenošanas beigu termiņu. Projektu iesniegumus pieņem vienu mēnesi pēc pieņemšanas uzsākšanas.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Lauku attīstības programma; Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv