Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Izstrādāta valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vides un lauku ainavas uzlabošanai

Publicēts 2007-02-22 12:15:31

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumu veidā", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumiem "Mazāk labvēlīgie apvidi" un "Natura 2000 maksājumi". Atbalstam var pretendēt fiziska vai juridiska persona.

Dokumentā noteikts – lai pretendētu uz atbalstu, pretendentam līdz kārtējā gada 15.maijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz Platību maksājumu iesniegums kopā ar LAD izsniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmētas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Lauku attīstības programma; Natura 2000; Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv