Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Izstrādāta valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

Publicēts 2008-04-04 10:52:42

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai piešķiršanas kārtība", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai Lauku attīstības programmas (LAP) 2007. - 2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros. Šī pasākuma kopējais atbalsts noteikts 16 463 222 latu apmērā. Normatīvais akts izstrādāts arī, lai noteiktu kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai Rīcības programmas (RP) Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros. Savukārt šī pasākuma kopējais atbalsts ir 21 944 629 latu apmērā.

Atbalsta pasākumu mērķis ir atbalstīt vietējo attīstības stratēģiju īstenošanu, tādējādi nostiprinot programmas LEADER pieeju, kas uzlabo uz vietējām vajadzībām balstītus pārvaldības mehānismus vietējā līmenī un pilnveido ilgtspējīgas attīstības potenciālu lauku teritorijā vai zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā.

Atbalsta pasākumi tiks finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Vietējo attīstības stratēģiju īsteno vietējā rīcības grupa, kuras juridiskais statuss ir biedrība vai nodibinājums. Tajā ne vairāk kā 50 % no pārvaldes institūcijas, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, veido valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji un vismaz 50 % – privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri). Vietējās rīcības grupas darbības teritorija ir kompakta, tā neiekļaujas citas vietējās rīcības grupas, kas pretendē uz atbalstu LAP pasākuma vai RP pasākuma ietvaros un iedzīvotāju skaits ir no 5 tūkstošiem līdz 65 tūkstošiem. Iedzīvotāju īpatsvars no pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 5 tūkstošiem līdz 15 tūkstošiem, nepārsniedz 49% no tās darbības teritorijas iedzīvotāju skaita. Vietējās rīcības grupas darbības teritorijā netiek iekļautas pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 15 tūkstošiem.

Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu LAP pasākuma ietvaros, tai ir jāpiesaista lauksaimnieku, lauku sieviešu un jauniešu interešu pārstāvji. Savukārt, ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu EZF pasākuma ietvaros, tai ir jāpiesaista zivsaimniecības nozares pārstāvji.

Normatīvā akta mērķis ir veicināt lauku iedzīvotāju iesaistīšanos vietējo problēmu risināšanā, tādā veidā uzlabojot dzīves kvalitāti un domājot arī par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv