Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Izstrādātas higiēnas prasības piena apritei

Publicēts 2007-04-19 13:32:56

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Dokumentā noteikts piena apjoms, kāds tiek uzskatīts par nelielu daudzumu, izstrādātas prasības piena kvalitātei un nekaitīgumam, kā arī parauga noņemšanai. Tāpat dokumentā noteiktas prasības neliela daudzuma piena ieguvei, pirmapstrādei, uzglabāšanai un tiešai piegādei galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai.

Ieviešot noteikumus, katram patērētājam būs iespēja uzzināt, kas ir piena ražotājs, jo tirdzniecības vietā būs pieejama informācija, kas nodrošinās izsekojamību. Piena ražotājs pavaddokumentā ar savu parakstu apliecinās, ka ir ievērotas visas šajā noteikumu projektā iekļautās prasības.

Latvijā šobrīd nav normatīvo aktu, kuri noteiktu prasības mazajiem piena ražotājiem piena iegūšanai, pirmapstrādei, uzglabāšanai un tiešai piegādei galapatērētājiem un mazumtirdzniecībai.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv