Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Izstrādāti grozījumi Aizsardzības ministrijas nolikumā

Publicēts 2009-11-26 23:14:30

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 26. novembrī, Ministru kabineta (MK) Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Aizsardzības ministrijas (AM) iesniegtie grozījumi MK noteikumos Nr.236 „Aizsardzības ministrijas nolikums”.

Grozījumi AM nolikumā izstrādāti saistībā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) reformu, kuras ietvaros AM pārņems atsevišķas NBS funkcijas. Ņemot vērā iepriekšminēto ir nepieciešams papildināt AM nolikumu ar šo funkciju uzskaitījumu, redakcionāli precizējot nolikumā jau esošās funkcijas, kā arī nosakot, ka NBS attīstības plānu sagatavo AM.

Tā kā liela daļa no šīm AM nododamajām funkcijām līdz šim tika realizētas, lai sniegtu atbalstu NBS komandierim viņam doto uzdevumu izpildē, līdz ar funkciju nodošanu AM nepieciešams saglabāt iespējas NBS komandierim vajadzības gadījumā saņemt līdzšinējo atbalstu. MK noteikumu projekts paredz, ka AM departamenti un patstāvīgās nodaļas valsts sekretāra noteiktajā apmērā varēs tikt funkcionāli pakļauti NBS komandierim.

Grozījumi MK noteikumos paredz precizēt AM nolikuma 25.punktā ietverto padotībā esošo iestāžu uzskaitījumu atbilstoši MK rīkojumam Nr.731 „Par valsts aģentūras "Tēvijas sargs" un Jaunsardzes centra reorganizāciju” un MK rīkojumam Nr.717 „Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi.”

Lai nodrošinātu vienveidīgu un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošu terminu lietojumu nolikumā, paredzēts AM nolikuma 7.4.apakšpuntā vārdu „revīziju” aizstāt ar vārdu „auditu un dienesta pārbaudi”.

www.mod.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv