Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Izstrādāti grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri

Publicēts 2009-11-09 20:29:51

Samazināt palielināt tekstu

Lai pašvaldības spētu koncentrēties uz būtiskākajām prioritātēm sniedzot atbalstu iedzīvotājiem ierobežota finansējuma apstākļos, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) izstrādājusi grozījumus likumā par dzīvojamo telpu īri.

Ministru kabineta komitejā pirmdien, 9.novembrī, tika izskatīts RAPLM sagatavotais priekšlikums, kas paredz tiesības par dzīvojamo telpu īri izīrētājam pieprasīt no īrnieka izdevumu atlīdzību, kas tam radušies sakarā ar tiesas sprieduma izpildes atlikšanu un īrnieka uzturēšanos attiecīgajā dzīvojamā telpā, izņemot gadījumu, kad izīrētājs ir pašvaldība vai valsts.

Ja īrnieks apzināti neveic likumā paredzētās darbības palīdzības saņemšanai pašvaldībā vai nepamatoti novilcina palīdzības sniegšanas procesu, tiesas spriedums nododams izpildei.

Grozījumi likumā izstrādāti, lai novērstu situāciju, kad pašvaldībai jāsedz izīrētāja izdevumi un jāatlīdzina zaudējumi izīrētājam par laiku, kad maznodrošinātais īrnieks pēc likumīgā spēkā stājušās tiesas sprieduma par īres tiesisko attiecību izbeigšanu, turpina uzturēties attiecīgajā dzīvojamajā telpā sakarā ar tiesas sprieduma izpildes atlikšanu, līdz personu pašvaldība nodrošinās ar jaunu dzīvojamo platību un jānodrošina ar dzīvojamo platību.

Izstrādātie grozījumi likumā vēl jāizskata Ministru kabinetā un jālemj Saeimā.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv