Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Veselība un skaistumkopšana

Izstrādāts e-veselības īstenošanas plāns

Publicēts 2007-02-22 11:20:43

Samazināt palielināt tekstu

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 22.februārī, izsludināts Veselības ministrijas sagatavotais pamatnostādņu "e-veselība Latvijā" īstenošanas plāns 2007.-2013.gadam.

Īstenošanas plāns paredz konkrētus uzdevumus un to īstenošanai nepieciešamos resursus, lai valstī ieviestu e-veselību.

Īstenojot e-veselības pamatnostādnes, katrs sabiedrības loceklis un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs varēs iegūt saprotamu, kvalitatīvu un uzticamu informāciju par veselības aprūpi, sākot no slimības vēstures elektroniskā formā, pacienta elektroniskās veselības kartes, kā arī pilnu informāciju par veselības aprūpes iespējām Latvijā un ārvalstīs. Plānots attīstīt arī telemedicīnu un elektronisko diagnostiku.

Lai ārstēšanas process būtu efektīvāks, e-veselība paredz izveidot atbalstu klīnisko lēmumu pieņemšanā mediķiem, operatīvi sazinoties gan ar vietējiem kolēģiem, gan kolēģiem ārvalstīs.

Īstenojot e-veselības pamatnostādnes, visas ārstniecības iestādes, kurās tiek uzkrāta informācija par pacientiem, statistiskā informācija, farmaceitiskie reģistri un cita veida veselības informācija, tiks saslēgtas vienotā informācijas sistēmā, tādējādi nodrošinot elektronisko datu apmaiņu, ātru informācijas ieguvi un iespēju izvērtēt šo informāciju dažādos griezumos politikas veidošanai. Visi e-veselības sistēmās esošie sensitīvie dati tiks aizsargāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Kopumā, lai īstenotu visus e-veselības pamatnostādnēs noteiktos uzdevumus un mērķus, ir nepieciešams 51 miljons latu. 2007.gadā e-veselības pamatnostādņu īstenošanai nepieciešami 680 000 latu, 2008.gadā – 7 miljoni latu, 2009.gadā – 11,7 miljoni latu, 2010.gadā – 11,6 miljoni latu, 2011.gadā – 6,8 miljoni latu, 2012.gadā – 7,4 miljoni latu un 2013.gadā – 5,7 miljoni latu. Plāna īstenošanai tiek plānotas valsts budžeta dotācijas, taču ir iespēja arī piesaistīt privātos investorus, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, pašu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju līdzekļus, aizņēmumus, dāvinājumus un citus finanšu avotus.

Pamatnostādņu "e-veselība Latvijā" īstenošanas plāns vēl ir jāpieņem Ministru kabinetā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.





Atslēgvārdi: E-veselība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv