Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Izstrādāts Garīgo lietu padomes nolikums

Publicēts 2009-06-12 12:22:36

Samazināt palielināt tekstu

11.06.2009

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Garīgo lietu padomes nolikums. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Garīgo lietu padomes darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību. Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, 2008. gada decembra grozījumi Reliģisko organizāciju likumā nosaka jauno reliģijas lietu pārvaldības institucionālo modeli, līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt šādus noteikumus.

Noteikumu projekts paredz Garīgo lietu padomes sastāvu, izveidi, uzdevumus, kā arī reglamentē padomes sasaukšanas kārtību un tās viedokļa pieņemšanu.

Garīgo lietu padomi vadīs Ministru prezidents, bet tās sastāvā būs tradicionālo reliģisko organizāciju vadītāji vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Padomes sēdi sasauks vismaz reizi pusgadā.

Padome ne tikai koordinēs valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un realizāciju, veicinās un pilnveidos valsts un reliģisko organizāciju sadarbību, bet arī izteiks viedokli Ministru kabinetam jautājumos, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību valstī. Padome arī izteiks priekšlikumus tādu normatīvo aktu pilnveidošanai, kas attiecas uz reliģisko organizāciju darbību, un veiks citus uzdevumus.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai.

Ar pilnu noteikumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv