Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Izstrādāts Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāns 2008.-2013. gadam

Publicēts 2008-05-26 18:35:08

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta rīkojumu "Par Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānu 2008. - 2013.gadam", kurā noteikts apstiprināt Latvijas zvejas flotes piepūles sabalansēšanas plānu 2008. - 2013.gadam un reizi divos gados (sākot ar 2009.gadu) iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi.

Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008. - 2013.gadam mērķis ir dot detalizētu pamatojumu ilgtspējīga līdzsvara nodrošināšanai starp Latvijai pieejamajiem zivju resursiem un to zvejas kapacitāti, kā arī - lai šī mērķa īstenošanai varētu saņemt Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu.

Plāns tiks īstenots ar Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadā 1.prioritārā virziena "Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai" pasākumiem "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana" un "Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana".

Lai novērstu zvejas flotes darbības ekonomisko rādītāju tālāku pasliktināšanos, katram flotes segmentam aprēķināts rekomendētais 2008. - 2013.gada periodā sasniedzamais kapacitātes līmenis, kas atbilstu prognozētajām zvejas iespējām un nodrošinātu ekonomiski līdzsvarotu flotes darbību. Šī kapacitātes līmeņa sasniegšanai zvejas flotes darbības ieņēmumu/izdevumu bilancei jābūt pozitīvai. Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšana ar pieejamajiem zivju resursiem dos pozitīvu sociāli ekonomisko efektu zvejā nodarbinātajiem darbiniekiem un zvejas kuģu īpašniekiem.

Zvejas kapacitātes samazinājuma rezultātā sasniedzamais līmenis 2013.gadam ir aprēķinātais iegūto zivju resursiem atbilstošās zvejas flotes kopējās jaudas, tilpības un kuģu skaita līmenis.

Indikatīvie kapacitātes samazinājuma līmeņi atsevišķos gados var tikt pārsniegti. Tas iespējams, ja 2013.gadam prognozētais līmenis tiek sasniegts agrāk par šo termiņu Tādējādi ātrāk arī veidosies līdzsvars starp flotes kapacitāti un resursiem, kā arī ātrāk stabilizēsies flotes darbības ekonomiskie rādītāji, nodrošinot stabilu peļņu kuģu īpašniekiem. Tāpat ātrāk optimizēsies zivju resursu izmantošana.

Lai nodrošinātu harmonisku zivju resursu izmantošanu, flotes sabalansēšana jāveic katram segmentam atsevišķi.

Finanšu līdzekļu piešķiršana plānam norisināsies Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.) ietvaros.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv