Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Izveidota darba grupa programmas "Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2008. – 2012. gadam" izstrādāšanai

Publicēts 2007-11-14 11:41:50

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu mazākumtautību kultūras mantojuma un identitātes saglabāšanu, kā arī sekmētu starpkultūru dialogu, ir izveidota darba grupa programmas "Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2008. – 2012.gadam" izstrādāšanai.

Darba grupu vada Sekretariāta Mazākumtautību lietu departamenta direktore Irina Vinnika. Tās sastāvā ir pārstāvji no Sekretariāta, kā arī no Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas un Tieslietu ministrijas, Naturalizācijas pārvaldes, Valsts valodas centra, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Tiesībsarga biroja, Latviešu valodas apguves valsts aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības u.c.

Darba grupas mērķis ir izstrādāt programmas "Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2008. – 2012.gadam" projektu.

Pirmā darba grupas tikšanās notiks rīt, 14. novembrī, plkst. 14.00, Sekretariāta telpās, Brīvības ielā 39, 5.stāvā. Savu dalību darba grupas sēdē lūdzam pieteikt pie Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Zanes Lielķikutes.

Uzziņai:
Lai veicinātu mazākumtautību integrāciju Latvijas sabiedrībā, Sekretariāts ik gadu sniedz valsts dotācijas Mazākumtautību NVO, tādā veidā sniedzot iespēju īstenot vairākus izglītojošus pasākumus, izdot materiālus par Latvijā dzīvojošo mazākumtautību nozīmi Latvijas sabiedrībai, uzturēt un nodot jaunajām paaudzēm nacionālo kultūru un tradīcijas. Valsts atbalsts sekmē Mazākumtautību NVO kapacitātes straujo palielināšanos, stipru un Latvijas valstij lojālu organizāciju veidošanos, kas spēj apvienot jaunus dalībniekus, kā arī veiksmīgi administrēt līdzekļus un aktīvi izpildīt savu Statūtos ierakstīto integrācijas misiju.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv